Emlékezetes anyáknapi program Tornyán

Ervin atya újra itthon járt szeretett híveinél

0
1601
Vasárnap anyáknapi ünnepséget szerveztek a Pro Pir Kult Egyesület tornyai tájházában, ahol a program kézműves foglalkozással indult, amelynek során Tóth Piroska vezetésével a gyermekek anyáknapi díszeket készítettek.

A helybeli római katolikus templomban délután 4 órakor kezdődött az anyák napjának szentelt ünnepi szentmise, ahol szentbeszédében Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai és tornyai plébános a nagyszámú híveknek a szeretet elemi, nélkülözhetetlen fontosságáról beszélt. Különösen érvényes e magállapítás az édesanyák napján, akik a gyermekeiket határtan, önzetlen szeretetben nevelik, s ha rajtuk múlna, e szeretet az egész világon eluralkodna. Nem véletlenül szólít fel bennünket Szent Ágoston is: „Addig szeressük, mutassuk ki a szeretetünket az édesanyánk iránt, amíg velünk van!” Ha viszont Isten édesanyánkat magához szólítja, még akkor is van reményünk az önzetlen anyai szeretetre, amit a Szűzanya állandóan az ő hívő és őt viszontszerető gyermekei felé sugároz. A szentmisén a gyermekek anyák napi verseket szavaltak, majd a helyi hagyományokhoz híven, a szertartás végén a hívek megkerülték az oltárt. A rendkívüli szertartást számos Arad megyei személyiség mellett megtisztelte jelenlétével Antal Péter pécskai polgármester is.

Május lévén, a szentmise után a felkoszorúzott feszület és lobogók nyomában, énekelve kivonultak a Mária-kápolnához. Az ott megtartott ájtatosságot ugyancsak Király Árpád marosi főesperes, tornyai plébános vezette le. A májusi ájtatosságról kilépő hölgyeket a tornyai gyermekek anyák napján, egy-egy szál virággal köszöntötték.

Emlékfüzet- és könyvbemutató

Az anyáknapi program a tájházban folytatódott, ahol Köszöntő anyák napjára címmel, bemutatták az alkalomra készült emlékfüzetet.

A tájház udvarán felállított sátrak alatt terített asztaloknál helyet foglaló vendégeket Jámbor Ilona író, az In Memoriam 1956 Egyesület elnöke köszöntötte, majd bemutatta Frigyesy Ágnest, Az Úr csodálatosan működik című kötet szerzőjét, a Budapestről érkezett Rácz Piroskát, a Szenes Duó battonyai zenekart, továbbá Jámbor Gyula újságírót, Takács Gábort és Sutyák Andrást, akik a könyvből részleteket olvastak fel. A továbbiakban Tóth Piroska háziasszonyként köszöntötte az egybegyűlteket. Örömének adott hangot, amiért a Tájház otthont adhat a könyvbemutatónak, amelyen méltatják a néhai Ervin atya munkáját is, aki nagyon sokat tett a tornyai, a nagyvarjasi és a szederháti híveiért, akik boldogan jártak templomba és a hittanra. Azt szeretné, ha a mai fiatalok is visszatérnének a hit útjára, amin Ervin atya is járt, vezette a híveit. Ugyancsak házigazdaként Sutyák András is üdvözölte a jelen lévőket, örömmel nyugtázva, hogy a környékbeli településekről, sőt az anyaországból is sokan eljöttek.

A tulajdonképpeni könyvbemutató a jelzett duó által megszólaltatott, Az Úr csodásan működik kezdetű egyházi énekkel indult, majd Jámbor Gyula újságíró mutatta be Frigyesy Ágnes, a kötet szerzőjének az életpályáját. Ágnes asszony Kecskemétről indult, majd tanári szakdolgozatát Sütő András írói munkásságáról írta Homlokodnak gondjai, homlokomnak ráncai címmel. Újságírói munkáját a rendszerváltáskor kezdte, a kommunizmus által több százezer magyar család igaz történelmének a feltárása mellett a jó hír, az evangélium közvetítője kíván lenni. Mivel a napokban volt a születésnapja, felkérte a hallgatóságot tapssal való köszöntésére. Három évtizeddel ezelőtt elkezdett pályáján Kodály Zoltán gondolataival indult: „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak használni, hazának szolgálni tudjon!”

A Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter Legyen meg a Te akaratod című kötete 2017. karácsonyán jelent meg – ebben Harangozó Ferenc pápai prelátusnak állít emléket.

Az Úr csodálatosan működik című kötet három erdélyi tanúságtevőről szól, akik a vészterhes ateista évtizedekben is vállalták küldetésüket igaz hitükért, magyarságukért.

Amint Frigyesy Ágnes bevezetőjében kifejtette, talán isteni sugallatra, az utolsó pillanatban sikerült megszólaltatnia a 100. életévéhez közeledő nt. Tőkés István református lelkészt, teológiai professzort, egyházi írót, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspök-helyettesét, aki az interjú után életének 100 évében, 2016. január 15-én hunyt el Kolozsváron. P. Ferencz Béla Ervin OFM életének 97. évében, szerzetességének 79., papságának 74. évében, 2016. november 6-án hunyt el Csíksomlyón. P. Píró Antal János OFM 99. évében, papságának 76. évében, 2016. december 13-án hunyt el Kecskeméten. A továbbiakban egyenként elevenítette fel emlékeit Tőkés Istvánhoz, aki református lévén családot alapíthatott, ezért 8 gyermeke 28 unokája és 13 dédunokája gyarapítja az erdélyi és az egyetemes magyarságot.

Másik két regényhőse szerzetes lévén, nem alapíthatott családot, de szolgálatuk áldásait a magyar nemzet nagy családja élvezheti, áldhatja őket kitartó küzdelmes életük gyümölcseiért. A sokszor reménytelennek tűnt életük is bizonyítja: minden élethelyzetben van remény.

E három nagyszerű pap, Ferencz Béla Ervin, Tőkés István és Bíró János Antal küzdelmes, de győzedelmes életútja bátorítson minket, hogy kitartsunk keresztény gyökereink és értékeink mellett! Több fényt, kedves Olvasó! – idézett a kötet előszavából.

Felolvasások, személyes emlékek

A továbbiakban Sutyák András olvasta fel elismert kritikusok, irodalomtörténészek véleményét a megjelent kötetről, majd a szerző idézte fel a riportalanyokhoz, illetve az erdélyi utazásaihoz fűződő emlékeit.

A műből Sutyák András és Takács Gábor olvastak fel részleteket. P. Ferencz Ervinhez, illetve P. Bíró atyához fűződő emlékeinek adott hangot ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébános, Jámbor Ilona, Ujj János, Nagy István és mások.

A könyvbemutató dedikálással, majd együtt elköltött finom vacsorával, baráti beszélgetéssel zárult, amelynek vissza-visszatérő témája Ervin atya volt, aki egész nap újra a szeretteivel, otthon lehetett Tornyán.

A tornyai anyák napi rendezvény színvonalát nagyban emelték a Szenes Duó pallérozott énekei. A Pécska Város Polgármesteri Hivatala és Tanácsa által támogatott rendezvény sikeréért köszönet járt a segítőknek, a szervezőknek egyaránt.

Forrás: nyugatijelen.com

MEGOSZTÁS