Bukaresti vendégorgonista a váradszöllősi zenei estek nyitókoncertjén

0
1255

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a váradszöllősi Szentháromság Római Katolikus Plébánia közös szervezésében 2018. május 6-án kezdetét vette az a három évvel ezelőtt elindított koncertsorozat, amelynek elsődleges célja az orgona- és orgonamuzsika népszerűsítése. A bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem oktatója, valamint Szent József-székesegyház orgonistája és zenei felelőse, Costea Marcel Octav barokk és romantikus, illetve késő romantikus művekkel ajándékozta meg a váradszöllősi plébániatemplomban megjelent hallgatóságot.

Elsőként a francia kantáta megteremtőjeként ismert, valamint a St. Jacques-templom orgonistája, (André Raison tanítványaként és utódaként került a fent említett templomba) és zeneszerzőjeként tevékenykedő Luis Nicolas Clérambault (1676-1749) Suite du deuxième ton című orgonaszvitje került bemutatásra. A hét tételből álló (Plein Jeu, Duo, Trio, Basse de Cromorne, Flûtes, Rècit de Nazard, Caprice) szvit ízléses regisztrációjával az előadó kitapinthatóan közel hozta azokat a francia zenére jellemző elegáns, díszített és programszerű elemeket, melyek meghatározóak és megkerülhetetlenek a hiteles tolmácsolás és korhűség szempontjából.

A folytatásban a nagy barokk zeneóriás, J. S. Bach (1685–1750) d-moll Preludium és Fuga (BWV 539) című műve hangzott el. A viszonylag rövid (manualiter) prelúdiumot követően, intenzív éneklő fúgával indul a második rész. A fúga a g-moll hegedű-szólószonáta (BWV 1001) 2. tételének orgonára való átdolgozása, alkalmazása. A mű végig magán viseli az intim, bensőséges „kamarazenei” jelleget, melyet helyenként „laza” preludium szerű elemekkel ötvöz. Úgy az átdolgozás mint a preludium szerzősége is a kutatótók számára kérdéses.

Az orgonaest harmadik zeneszerzőjeként, a zenetörténet egyik legnagyobb tehetséggel megáldott és legképzettebb komponistája, aki megőrizte a klasszikus forma és harmóniaeszményt, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) monumentális c-moll Prelúdium és Fuga (op. 37) kompozíciója csendűlt fel változatos és színgazdag tolmácsolásban. Ő aki „jól érezte magát a klasszikus formák szorításában” (Pablo Casals csellóművész, karmester) egyike volt az első komponistáknak, akik alapos zenetörténeti ismeretekkel is rendelkeztek (és nemcsak), illetve nagyon tehetséges növendéknek bizonyult úgy a festészet, mint a versírás terén, és már tizenévesen Goethe pártfogását élvezhette. Mendelssohn első nagy orgonaciklusa a Thomas Attwoodnak (London) ajánlott op. 37-es „Három prelúdium és fúga”, aminek ötlete már 1829-ben, első Angliai látogatásáról hazatérve megfogalmazódott, de végleges formáját csak 1837-ben nyerte el. A három prelúdium és fúgáról (c-moll, G-dúr és d-moll) Robert Schumann (1810-1856) azt írja, hogy “annyira emlékeztetnek J. S. Bach stílusára, különösen a fúgák, hogy a legszemfülesebb kiadót is megtévesztené stíluseredetiségével, ha nem lennének benne azok a Mendelssohnra oly jellemző finom jegyek, melyek oly modernné teszik zenéjét.”

A nagy német romantikus zeneszerző Johannes Brahms (1833–1897) élete legutolsó időszakában komponált „korálciklus” közül két, imádságos hangvételű igen bensőséges és mély „letisztult” korál feldolgozás került bemutatásra: O Gott du frommer Gott, illetve a Schmücke dich o liebe Seele. Mindkét kompozícióból kiérződik a nagy Bach iránti mérhetetlen szeretet, hódolat és tisztelet, csupán „romantikus köntösbe” öltöztetett kifejezésbeli eszközöket használva.

Az orgonaest záróakkordjaként a lyoni orgonaépítő családba született és már nagyon fiatalon komoly orgonista hívnévre szert tevő Charles-Marie Widor (1844–1937) Toccatáját hallhattuk az 5. orgonaszimfóniából (1887). Widor, aki 64 éven át töltötte be a párizsi St. Sulpice-templon rangos orgonista pozícióját nagyon jelentős szólóorgonára írt tíz grandiózus szimfóniája. Ezek „kísérletek” a zenekari zene elveinek orgonára való átültetésére. A monumentalitást megjelenítő hatalmas hangos hangzatok sokak kedvenc darabjai közé tartozik melyet nagy eleganciával, hiteles és szép tolmácsolásban közvetített Costea Marcel Octav orgonaművész. Az előadást a hallgatóság kitörő tapssal köszönte meg.

Józsa Domokos

MEGOSZTÁS