Bérmálás Sepsiszentgyörgyön

A keresztény nagykorúság szentsége

0
1814

Jakubinyi György érsek hétvégén Sepsiszentgyörgy négy katolikus templomában – szombat délelőtt az őrkői Mária, világ királynője templomban, délután a Krisztus Király templomban (fotó), az Állomás negyediekkel közösen; vasárnap délelőtt a Szent József-plébánia udvarán, délután román nyelven a Szent Benedek-templomban – 253 fiatalnak és felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A bérmálási ünnepségek liturgiáját a templomi kórusok éneke színesítette.

A székely ruhába öltözött, 16 életévüket betöltött fiatalok bérmálkozását hosszú felkészítő előzte meg, amikor több héten át a hit különböző kérdéseit és vetületeit beszélték át a plébánosok, hitoktatók és kántorok segítségével.
Az ünnepségen Jakubinyi György érsek beszélt az első pünkösdről, amikor a tanítványokra és a Szűzanyára kiáradt a Szentlélek. Majd a prédikációban szólt az első keresztényekről, amikor megkapván a Szentlelket, szétszéledtek a világban hirdetni az örömhírt. Aki megkeresztelkedett, megkapta már a kegyelmi élet „csíráját”, részesedett a Szentháromság életében, s így megkapta a Szentlelket is. A bérmálás megerősít abban, ami a keresztségben elkezdődött.
A megkeresztelt most már felnőttként maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést.
Válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt, és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre. A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság szentsége.
Az érsek atya örömét fejezte ki, hogy ennyi új taggal gyarapodott az egyház, hisz a bérmálkozás a nagykorú kereszténység gyakorlását jelenti, és ez a reménység jele.

Forrás: 3szek.ro
Fotó: Albert Levente

MEGOSZTÁS