Kolping-zarándoklat Csíksomlyóra

0
1541

A gyulafehérvári egyházmegyéhez tartozó Kolping-családok tagjai évente elzarándokolnak a csíksomlyói Szűzanyához, Szent József, a munkás ünnepén. Május első napja jó alkalom a találkozásra, a hálaadásra, a tevékenységeinkről való beszámolóra, az újabb események megtervezésére, új barátságok megköttetésére. Idén Brassóból, Borzontról, Csíkszentmártonból, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Maroshévízről, Nagyernyéről, Négyfaluból, Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről és Ojtozból tizenegy Kolping-családot százkét résztvevő képviselt. Más évektől eltérően a program a keresztút elvégzésével vette kezdetét. A tavalyi mintát követve, két csoportra oszolva indultak el,  külön-külön elvégezve a keresztúti ájtatosságot. A csoportok egy fénykép erejéig megpihentek a hegyen, majd a Hármashalom-oltártól visszaindultak, a közös szentmise áldozaton való részvételre. A főcelebráns László Szabolcs nagyernyei plébános volt, koncelebrált Fáy Leo Lóránt brassói plébános és Gödri István egyházmegyei prézes, feketehalmi plébános. Szentmise után a kegytemplom kertjében elfogyasztották az otthonról vitt elemózsiákat, illetve személyes Kolping-beszámolók, tájékoztatók kaptak helyet és a soron következő közös tevékenységek időpontjait is egyeztették.

Gecző Veronika, Szent József Kolping Család, Brassó

Forrás és fotó: Kolping Gyulafehérvár/Facebook