Munkás Szent József ünnepe Gyergyószentmiklóson

1
4809

A gyergyószentmiklós-felszegi plébániatemplomban 2018. május 1-én Szent József, a munkás búcsút tartottak. A szentmisén, amelynek főcelebránsa és szónoka Bilibók Géza tusnádfürdői plébános volt, közreműködött Blénessi Róbert kántor és a Szent Miklós Kamaraegyüttes Kolcsár Árpád karnagy vezényletével. Jelen voltak az örmény katolikus vörös köpönyegesek.

„Különös üzenettel bír Szent József fokozottan elfoglalt jelenünk számára, olyan mintha itt lenne köztünk és halk szava áttörné a mindent és mindenkit kibeszélő örvényünket. Ma, amikor igényt tartunk a másik élete fölötti megjegyzéseinkre, szent József megfogja a zsákutcába kerülőnek a kezét – amiképpen annak idején tette – és halk jelenlétével vigyázóként mellé szegődik. Ahogyan a Boldogságos Szűzanyával elindult a népszámlására, ugyanúgy odaáll mindazok mellé, akiket a törvény kijátszásával az emberi élet területén hontalanná tettek. Alázattal befogadta az Istent az életébe, és a kifinomult próbatételek: a törvény csűrése-csavarása, az elutasítások, a születési barlang hűvössége, a menekülés, a gyermek keresése nem ejtett kételkedést a szívébe” – mondta a szentbeszéd elején a szónok.

Záráskén felhívta a figyelmet arra, hogy: „ünnepelt szentünk átölelően vigyázott övéire, nem kuncogott együtt a hatalmasokkal és minden eszköznél és törvény ridegségénél fontosabb volt számára az élet elszaladhatatlan védelme. Kérdezzük meg a szívünket: képesek vagyunk-e, egyáltalán érezzük-e, hogy erre az átölelő, vigyázó szeretetre van leginkább szükségünk: az egyházunkban, paptestvéri közösségünkben, tündérkertünkben?”

A szentmise keretében megáldották a most készült Mária-oltárt, amelyet Siklódi Balázs adományozott. A liturgia végén Korom Imre, az egyházközség plébánosa megköszönte „a sok süteményt, a szorgos kezek munkáját, a szegény asszony két fillérjét, a sok anyagi támogatást, ami nélkül nem ünnepelhetnénk”, majd meghívta a jelen levő híveket egy közös bográcsozásra. A gyerekek birtokba vehették a templom udvarán elkészült játszóteret, amely Bajkó József munkája.

Fotók: Daian Sergiu