Szent László tisztelete a Festum Varadinumon

0
1541

Ünnepi szentmisével vette kezdetét a XXVII. Festum Varadinum Nagyvárad római katolikus székesegyházában. A Szent László-zarándoklaton egyházi és világi elöljárók, valamint hívők csoportjai töltötték meg a bazilika barokk csarnokát, hogy leróják kegyeletüket Szent László lovagkirály, a keresztény szellemiség és erkölcs követő példájának ereklyéje előtt. A jelenlévőket, köztük a zarándokokat és a fiatalokat, különös tekintettel a Szent László Római Katolikus Gimnázium diákjaira, Böcskei László püspök köszöntötte. A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök celebrálta, aki beszédében arra szólította fel a híveket, hogy a szentek útmutatását követve az odaadásban keressék az üdvösséget, az Isten- és emberszeretet gyakorlásában – egy olyan földi életben, amely az önmegtagadás és a másokért való cselekvés, a szeretet jegyében kell elteljen. A szentmisét körmenet zárta.

Forrás: Festum Varadinum

MEGOSZTÁS