Romániai diakónust is pappá szentelt Ferenc pápa

0
945
(Fotó: Ercis.ro)

A papi és szerzetesi hivatások negyvenedik világnapján Ferenc pápa tizenhat diakónust szentelt pappá a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A szentelendők között volt egy romániai származású is, Francisc Lăcătuș, akit az Isteni Gondviselés Kis Fiai (F. D. S.) rendjének tagja.

Francisc Lăcătuș Iași-ban született 1987. május 25-én, ugyanitt kezdte tanulmányait is, először a Don Orione-iskolában, líceumi tanulmányait a Vasile Lupu-líceum teológiai osztályában végezte, majd két évet hallgatott filozófiai tárgyakat a Szent József Római Katolikus Intézetben, Iași-ban. A noviciátusi évek után, az egyszerű fogadalmát követően folytatta tanulmányait, előbb teológiát tanult alapképzésen, majd ifjúságpasztorációt magiszteri képzésen a Pápai Szalézi Egyetemen. 2017. március 12-én lett Don Orione művének tagja, ugyanaz év október 7-én szentelték diakónussá négy rendbéli társával.

Forrás: Cătălin Ioan Gaşpal/Ercis.ro

MEGOSZTÁS