Új harang kondult Micskén

0
1384

Micske római katolikus templomának munkálatai a belső falon lévő emléktábla tanúsága szerint 1756 nyarán értek véget a toronysisak elhelyezésével. Az építést az a Baranyi család kezdeményezte, amelynek leszármazottai nemcsak az emléktáblát állíttatták 2014-ben, de képviseletükben jelen volt Baranyi Barna is. Hasonló jótevőben ma sem szűkölködik az egyházközség, erre volt példa a vasárnap déli ünnepség: Lakatos Gyula adományából szentelhettek harangot. A kora nyári melegben, húsvét negyedik vasárnapján, április 22-én már az is árulkodott a nem mindennapi eseményről, hogy a dombon lévő templomig, a lépcsősor mellett egy kötél kígyózott, később ezzel segítették a harang magasba emelését. Az ünnepi szentmise előtt került sor a szentelési ünnepségre, melyhez a hívek és érdeklődők a templom elé, a bejárat előtt állványra állított harang köré gyűltek. Giosanu Leonard plébános köszöntőjében egyebek mellett kifejtette: egyedi alkalom tanúi vagyunk, a harangszentelés befolyásolja a közösség életét. Hazafiúi jóindulatnak nevezte a jelenvolt Lakatos Gyula felajánlását, aki testvérével, Sándorral szüleik emlékére tették a gesztust, egy élet megtakarítását áldozva arra, hogy maradandót hagyjanak maga után.

Messze hangzik

A plébános elmondta, hogy a múlt század közepén rekvirálták a micskei harangokat (is), csupán a legkisebb maradt meg. Tempfli József néhai püspök szentelte fel huszonegy éve, 1997-ben a már nagyobb, másodikat, ezek mellé kerül a legújabb és legnagyobb, amelyet Szent László-emlékévében a lovagkirálynak ajánlva öntettek, rajta is ez áll: Szent László-harang, 2017, Micske. Kosztandi Mihály polgármester ezúttal gondnoki minőségében köszöntötte a megjelenteket (közöttük a szertartáson közreműködött Kóhr Balázs és Pitó Lajos plébánosokat), kijelentve: immár három harang hirdetheti messze hangzóan, hogy Micskén meg akar maradni a magyar kereszténység. Elsőáldozók harangköszöntő versei után Kiss Albert főesperes püspöki megbízottként mondott rövid beszédet, kifejtve: több lett a falu az új haranggal, ami olyan erőt ad, mely által mintha az Úr nyújtaná felénk karját. Megáldotta a harangot, s miután a hívek a templomba mentek a szentmisére, gépi erővel emeltek helyére a harangot, a már említett kötéllel szabályozva útját.

Hívó szó

A látványos munka közben az őrbottyáni Gombos Miklós harangöntőtől az Erdon.ro megtudta: a munkát éppen egy éve, tavaly áprilisban vállalták fel és már decemberre készen voltak a 215 kg-os, tradicionális, vagyis ón-réz ötvözetből készült, C-hangfekvésű haranggal. Az avatással a jó időre vártak, harangöntők nem dolgoznak hidegben, mondta a mester, hozzátéve: a toronyban a többi harang körül is rendet tettek, vagy hatvan évig nem lesz gond velük. Közben munkásai a toronyban úgy szorgoskodtak, hogy az úrfelmutatáskor megszólalhatott az új harang, megmutatva hangját. A szentmise szónoka Kiss Albert volt, aki azt kívánta az egyházközségnek, hogy az új harang hangja legyen egyben lelkiismeretük szava is, mely templomba hív. Zárszóként Giosanu Leonard mondott köszönetet az egyház minden jótevőjének, a templomból kijövők pedig láthatták, hogy a korábban a harangot díszítő virágfüzér már a bejárat előtti feszületen hirdeti az egyházközség-történeti eseményt.

Rencz Csaba/Erdon.ro

MEGOSZTÁS