Székelyhídi vendégek tanúságtétele

0
1283

Húsvét negyedik vasárnapja elénk állítja a Jó Pásztor alakját, aki ismeri juhait, nevükön szólítja, táplálja és vezeti azokat.
Ezen a vasárnapon, a hivatások világnapját ünnepeltük, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk, és kérjük az aratás urát, hogy „küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2).
2018. április 20–22. között gyulafehérvári papnevelő intézet huszonegy növendéke a nagyváradi egyházmegye vendége volt. Háromfős csoportokban Sólyomkőváron, Tasnádon, Biharpüspökiben, Hegyköztótteleken, Nagyszalontán és Székelyhídon teljesítetek szolgálatot.
Székelyhídon vendégeskedett Bartók Csaba-Szilveszter Kézdivásárhelyről, Mester
Arnold-József Gyimesbükkről és Mayer Nándor Csedregről. E három nap alatt beszéltek a hivatásukról, ugyanakkor betekintést nyertek a plébániai életbe, elszállásolásuk a Böjte Csaba által működtetett székelyhídi Gyermek Jézus Otthonban, az egykori Stubenberg-kastélyban történt, ahol nagy örömmel és szeretettel fogadták őket.
E három nap alatt jelenlétükkel tanúságot tettek hivatásukról, bátorították az életútjukat kereső fiatalokat arra, hogy számításba vegyék a megszentelt életforma vállalásának lehetőségét is.

Tatai István, Székelyhíd

MEGOSZTÁS