Szombatfalván nyitották a Szent György-búcsúk sorát

0
2979
(Fotó: Dávid István)

A hétvégén Szent György vértanú közbenjárását kérte a székelyudvarhely-szombatfalvi egyházközség apraja-nagyja. Szombaton a közösség szentségimádással készült és búzaszentelést tartottak. Vasárnap, április 22-én a búcsús szentmisét Kovács Csaba Antal OFM mutatta be, a jelen levő papsággal a plébániatemplom kertjében, a szabadtéri oltárnál.

Tamás Barna, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-egyházközség plébánosa, főegyházmegyei ifjúsági lelkész a hitről és a hit harcairól beszélt. „A hit Isten ajándéka, de a hit megtartása mély belső mozgás, mondhatni harc, amit azok tudnak igazán megerősíteni, akik Szent Györgyhöz hasonlóan megvívták a hit belső harcait, annak kemény ellentmondásait, amikor életük alapja remegett meg egy-egy megpróbáltatás során: akik elveszítették azt, akit a legjobban szerettek, akik kegyetlen betegségeken mentek át, vagy abban szenvednek ma is és mégis hisznek a szerető, gondviselő Istenben.”

A hit példájaként állította a volt főesperes-plébánost, Kovács Sándort, aki három nap múlva töltené be hetvenedik évét. Idézte betegágyán a legmélyebb emberi mélység megtapasztalásában fogalmazódott imáját. Szentbeszéde végén kérte: „Szent György vértanú legyen a közbenjárónk, hogy a hitet, mint pislákoló mécsbelet, mit Istentől ajándékba kaptunk, és, amit őseink kemény küzdelmek árán megőriztek, mi is megtartsuk és megerősödjünk benne.”

A szentmisén a Psallite kórus énekelt. Közreműködött zongorán Lókodi András, hegedűn Bodurian Ágota; fuvolán Deritei Júlia. Szólót énekelt András Ildikó, vezényelt Simó Zsuzsa karnagy.

Még több kép ITT.

Csíkszentgyörgyön szintén április 22-én ünnepelték az egyházközség védőszentjét. Itt a szentbeszédet Bilibók Géza tusnádfürdői plébános mondta.
A Szent György vértanúról nevezett esztelneki ferences templom búcsúján, április 24-én, kedden délelőtt 11 órakor a szentmise szónoka Bilibók Géza tusnádfürdői plébános.
Marosszentgyörgyön az egyházközség védőszentjét április 28-án ünneplik. A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsún Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános prédikál.
Györgyfalván április 28-án a búcsús szentmise, melynek szónoka Szőcs Béla sinfalvi plébános, déli 12 órakor kezdődik.
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban április 29-én, vasárnap délelőtti fél 11 órától ünneplik a Szent György búcsút. A szentbeszédet Bilibók Géza tusnádfürdői plébános tartja.