Gánóczy Sándor a kolozsvári BBTE díszdoktora

0
2241

Az egyik legjelentősebb kortárs katolikus teológust, Gánóczy Sándor emeritus professzort a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának kezdeményezésére április 17-én, kedden doctor honoris causa (díszdoktori) címmel tüntették ki. A budapesti születésű Gánóczy Sándor a Würzburgi Egyetem emeritus professzora, a szisztematikus teológia tanára, a II. vatikáni zsinat idején kezdte el pályafutását, teológiai munkásságát meghatározta a zsinat ökumenikus és a világ felé történő nyitása.

A német, francia és magyar szakmai körökben egyaránt jól ismert Gánóczy Sándor díszdoktorrá avatásának ünnepsége de. 11 órakor kezdődött a BBTE főépületének nagytermében. A laudációt francia nyelven dr. Zamfir Korinna, a RKTK egyetemi tanára tartotta, majd miután a kitüntetést az egyetem vezetőségétől átvette, maga a 89 éves kitüntetett tartott előadást. A francia nyelvű előadás magyar és román fordítását kivetítőkön követhette a termet megtöltő érdeklődő közönség, köztük a Gyulafehérvárról nagy számban érkezett teológiai hallgatók és tanáraik.

Zamfir Korinna többek között elmondta: „Gánóczy Sándor az ökumenikus párbeszéd kiemelkedő teológusa. 1968–1972 között a Keresztény Egységtitkárság munkatársa volt, majd a németországi Lutheránus-Katolikus Munkaközösség tagjaként (1978–1990) olyan dokumentumok kidolgozásában vett részt, amelyek jelentős konvergenciát eredményeztek korábban egyházelválasztónak tekintett dogmatikai kérdésekben. E bizottság keretében alakult ki a párbeszéd és barátság Gánóczy Sándor és a neves lutheránus teológus, Wolfhart Pannenberg között, aki szintén egyetemünk díszdoktora (2008).” A kitüntetett munkásságának kiemelkedő kutatása területe Kálvin teológiája: „nemzetközi hírnevét leginkább Kálvin munkássága elmélyült és árnyalt elemzésének köszönheti. A katolikus Gánóczy Sándor nemzetközi szinten az egyik legjelentősebb Kálvin-szakértő. Kálvin teológiáját már innovatív, ma alapműnek számító doktori disszertációjában vizsgálta” – ismertette Zamfir Korinna.

Nem véletlen, hogy a katolikus pap-teológust két református egyetem (a genfi és a budapesti) is díszdoktorává avatta. A laudációt Zamfir Korinna így folytatta: „A teológia tudományos jellege, illetve helye az egyetemen ma vita tárgyát képezi. Gánóczy professzor munkássága nemcsak a teológiai kutatás tudományos voltát igazolja, hanem a kutató azon képességéről is tanúskodik, hogy párbeszédet kezdjen a természettudományokkal és az idegtudománnyal. Gánóczy olyan teológiát képvisel, amely távol áll az apologetikus megközelítésektől; ehelyett kész valódi párbeszédet kezdeni a természettudománnyal. A teológia és a tudomány viszonyát Gánóczy a komplementaritás fogalmával írja le; a fogalmat Niels Bohrtól kölcsönzi, aki ezzel írja le a fény hullám-részecske kettősségét. E kontextusba illeszkednek a teremtéstan és az evolúcióelmélet konvergenciájáról írt tanulmányai, a kreacionizmus és intelligens tervezés kritikája, valamint a relativitáselmélet, a kvantummechanika és a káoszelmélet meglátásainak beépítése a teológiába.”

Gánóczy professzor előadása ez utóbbi területről nyújtott ízelítőt, és egyben magas szintű, lenyűgözően izgalmas témákról beszélt, mint a biológiai alapú emberkép és ennek közelítése a teológiai antropológiához. Valóban nemzetközi mércéjű tudományossággal telt meg előadása közben a kolozsvári egyetem díszterme.

Az ünnepséget követően du. 6 órai kezdettel Gánóczy Sándor díszelőadást tart a BBTE RK Teológia Kar Szentegyház utcai épületének Márton Áron termében A Szentháromság teremtő szinergiája Cezáriai Baszileiosz szerint címen.

(Gánóczy Sándor laudációja és a díszdoktorrá avatás után tartott előadása a májusi Keresztény Szóban lesz olvasható.)

Fotó: Serbán Mária

MEGOSZTÁS