Búcsút ünnepeltek a gyulafehérvári szemináriumban

0
2793

A Seminarium Incarnatæ Sapientiæ kápolnájának búcsúünnepe alkalmából Gyulafehérvárra látogattak a szemináriumot fenntartó püspökök. A kétnapos látogatás nyitóestéjén Schönberger Jenő szatmári megyés püspök vezette az ünnepi vesperást, amely során Isten irgalmas szeretetéről elmélkedett.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, április 9-én az ünnepi laudest Böcskei László nagyváradi megyés püspök vezette. Elmélkedésében az ünnep lényegéről beszélt, Szűz Mária kiválasztását párhuzamba állítva a papi hivatásra való meghívással, kiválasztással.

(A szeminárium búcsúünnepét élőben közvetítették, IDE kattintva visszanézhető.) Az ünnepi szentmise szónoka Martin Roos temesvári megyés püspök volt, koncelebrált Jakubinyi György érsek, Tamás József segédpüspök, Schönberger Jenő szatmári és Böcskei László nagyváradi megyés püspök, ugyanakkor szeminárium elöljárói, tanárai és a központi papság.

Az idén főpásztori szolgálatáról leköszönő ünnepi szónok a búcsúzás jegyében szólt a kispapokhoz és a jelenlévőkhöz. Felidézve szemináriumi éveit, tanárait, elöljáróit, általa megélt kihívásokat, a döntésük melletti állhatatosságra és kiállásra szólította fel a kispapokat, biztosítva őket arról, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, nyugdíjasként is minden szentmisében meg fog emlékezni róluk. A búcsúzó főpásztor köszönetet mondott ugyanakkor azért is, hogy kispapjait a közösség befogadta és támogatta az elmúlt évek során, hiszen a vegyes nyelvű temesvári egyházmegyéből érkezők gyakran nyelvi nehézségekkel kellett megküzdjenek.

A főpásztorok a kétnapos gyulafehérvári tartózkodásuk során találkoztak a szeminárium elöljáróival, tanári karával. Értékelve az elmúlt időszakot, a jövőre nézve fogalmaztak meg meglátásokat, javaslatokat. A találkozás ugyanakkor lehetőséget biztosított arra is, hogy a püspökök növendékeikkel a szemináriumban találkozzanak, együtt imádkozhassanak.

Fotó: a szerző felvételei.