Küldetésünk szép, de nehéz

A nagybányai Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ munkájáról

0
1501

A keresztény tanítás arra buzdít bennünket, hogy segítsük szükséget szenvedő felebarátainkat. Ezt a küldetést vállalta fel a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet égisze alatt működő nagybányai Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ munkaközössége. A szegények szentje által hirdetett alapelveknek megfelelően, az intézmény segítséget és támogatást nyújt a szegények között a legszegényebbeknek, az elesettek között a legelesettebbeknek: a Craica nyomortelep lakóinak.

A Craica városrész szomszédságában található Macului utcán egy maroknyi szakember nem ritkán emberfeletti erővel küzd azért, hogy életeket és sorsokat változtasson meg. Az Assisi Szent Ferenc-központ munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy a Craicán élőknek segítséget nyújtsanak a szegénységből, a nyomorból való kilépésre, támogatva őket abban, hogy a 21. század emberéhez méltó életet éljenek.

A központ szakemberei a marginalizált közösség tagjainak integrálása céljából nevelési-oktatási, közösségfejlesztő és egészségügyi programokat szerveznek. Az intézmény pedagógusai új, nyugati megközelítést alkalmaznak, és a legkorszerűbb, külföldön bevált módszereket használják, szorosan együttműködve a helyi önkormányzattal és intézményekkel. A módszerek gyakorlatba ültetését és eredményességét folyamatosan nyomon követik, ezeket rendszeresen adaptálják a tényekhez, a megoldásokat pedig annyiszor gondolják újra, ahányszor erre csak szükség van.

Az Assisi Szent Ferenc Közösségi Központba mintegy 80-90 óvodás és iskolás craicai gyermek jár minden nap. „A házirend azon szabálya, amely szerint csak akkor jöhetsz a központba, ha voltál iskolában, nagyon hatékonyan működik” – állítja az intézmény vezetője, Marchiș Alexandra. A gyerekeknek szóló foglalkozásokkal párhuzamosan a szülők készségeit fejlesztő aktivitásoknak is otthont ad a központ. A legnépszerűbb ezek közül az írás, az olvasás és a számolás elsajátítását lehetővé tevő tanfolyam, amelyet 2015 óta rendszeresen megszerveznek, csoportonként 10-12 résztvevővel. „Kezdetben a legégetőbb problémákat oldottuk meg, mint a személyigazolvány-készítés, családorvosi ellátás. Körülbelül két éve a munka területén való elhelyezkedésért küzdünk, és ezen a téren valóban jó eredményeket értünk el” – tájékoztatott a központvezető.

Az elvárások ellenben gyakran túl nagyok. Egy közösség gondolkodásmódjának és életstílusának megváltoztatása nehéz és hosszas folyamat. Radikális változások talán egy generáció múlva tapasztalhatók majd, amikor a központot látogató gyermekek felnőnek, és ők már a helyi közösség értékrendjének megfelelő életvitelt folytatnak. Az eredményeket illetően realistáknak kell lennünk – véli Marchiș – néha két év munkája egyetlen pillanat alatt szertefoszlik”. De eredmények kétségtelenül vannak: az iskolába járó craicai gyermekek száma évről évre nő, köztük nem is egy a színtízes tanuló, a roma közösségből egyre több felnőtt áll munkába, sok esetben hosszú távon megőrizve alkalmazotti státusát.

És igen, arra is van példa, hogy sikerül életet, sorsot megváltoztatni. A Szent Ferenc-központ vezetője egy négygyermekes család esetét említette. A szülőknek korábban nem volt stabil jövedelmük, munkahelyük, a családtagok azt ették, amit az utcán vagy a szemétdombon találtak, egyik napról a másikra tengődtek. Most, hogy az apa munkába állt, gyermekei iskolába járnak, a család helyzete nagymértékben megváltozott, van mit enniük, tiszta ruhában járnak. Szakemberként a mi kötelességünk megértetni a mostoha körülmények között élőkkel, hogy élhetnek jobban is, és támogassuk őket, amennyiben akarnak is tenni azért, hogy másképp éljenek. De a motiváció tőlük kell jöjjön. Sikereket akkor látunk, amikor az illető személyek valóban ki akarnak kerülni a helyzetükből, és hajlandóak ezért erőfeszítéseket tenni” – véli Marchiș Alexandra.

Kép és szöveg: Palincas Erika