Egyházzenei lelki-szakmai napot tartottak Aradon

0
1510
(Fotó: Utazzerdelybe.hu)
Az aradi minorita templom és plébánia március 10-én egyházzenei lelki és szakmai napot szervezett. A mostani alkalom – a már korábban megrendezett ilyen jellegű napokhoz hasonlóan – az ünnepre való felkészülésben kívánt segítséget nyújtani az érdeklődőknek, elsődleges célja a liturgiában való elmélyülés volt az adott ünnepkör liturgikus szövegeinek, illetve énekeinek segítségével.
Szombaton a reggeli dicséret (laudes) eléneklésével kezdtek, majd az első részben az áldozat és az imádság fogalmát tisztázták, eljutva az eucharisztikus cselekmény (mise) és a zsolozsma mint a két alapvető istentiszteleti keret énekrendjéhez. A második részben a szkólákkal (előénekesek kis csoportja) kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat tekintettük át (mit, miért, hogyan, hol énekel a szkóla), illetve a felmerülő kérdéseket beszéltük meg Tankó László kántor irányításával.
Blénesi Róbert házfőnök és plébános lényegre törő magyarázatokkal is nagy segítséget nyújtott a jelenlévőknek.
Forrás: Aradi minorita templom és plébánia/Facebook
MEGOSZTÁS