Árpád-házi Szent Margit a védőszentünk

Olvasói levél

0
1641

A marosvásárhelyi Szent Kozma- és Szent Damján-, valamint a brassó-bolonyai Jézus Szentséges Szíve-plébániák nőszövetségeit huszonnyolc éves barátság köt össze. Az elmúlt idő folyamán több alkalommal találkozva, „hitben, szeretetben, jóravaló törekvésben együtt” jelige alatt igyekeztünk közös imáinkon keresztül lelkiekben megerősödni, tapasztalatot nyerni, szolgálatunkat Isten dicsőségére ajánlani.

2018 március 10-én Brassó-Bolonyában tartott nagyböjti lelkinap célja, együtt vinni, hordozni Krisztus keresztjét a Golgotára. A keresztutat vendégpapunk, Balázs Ferenc cserealji plébános vezette, együtt imádkozva bűneink bocsánatáért, lelkünk tisztulásáért, egymás iránti szeretetünk elmélyítéséért. Máthé Vilmos plébános és a brassói Szent Kereszt-templom Boldog Gizella-nőszövetségének asszonyai is felzárkóztak mellénk.

Az ezt követő szentmisét a három nőszövetség lelkivezetője: Balázs Ferenc, Fáy Leó-Lóránt és Máthé Vilmos plébánosok celebrálták. Jó volt együtt imádkozni, énekelni Istent dicsőiteni.

Végezetül szeretnénk hálát adni Istennek, de nem utolsó sorban köszönetet mondani a házigazdának Fáy Leó-Lóránt plébános úrnak, aki szívét-lelkét beletéve, mellénk állva, mindent elkövetett, hogy e csodálatos lelkinap örök emlék maradjon mindannyiunk számára. Isten fizesse fáradozását, örök hálával tartozunk neki.

Varga Enikő
az Árpád-házi Szt. Margit Nőszövetség elnöke

MEGOSZTÁS