Mátyás király és szülővárosa, Kolozsvár

0
3399

Két nemzet is magáénak vallja utólag, bár saját korában a mai értelemben vett nemzetfogalom nem létezett. Ő a középkori Magyar Királyság erős kezű uralkodója volt, Mathias rex. Egyetlen más királyunk életéhez sem fűződik annyi legenda, a nép ajkán született mese, mint az övéhez. A tényt, hogy Kolozsváron született, sokan ismerik, Kolozsvárhoz fűződő későbbi kapcsolatát már kevesebben. Monumentális szobra nemcsak a szülővárosa főterét uralja, hanem a város meghatározó eleme is. Mátyás eggyé nőtt Kolozsvárral.

A 2018-as évet Mátyás király emlékévnek nyilvánította a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság: idén 560 éve, hogy Mátyást királlyá választották, illetve 575. évfordulója van annak, hogy Kolozsváron megszületett. Az emlékév erdélyi rendezvénysorozatainak sorába kapcsolódott a február 21-én a kolozsvári Szent Mihály-plébánia szervezésében tartott Mátyás király és szülővárosa, Kolozsvár című rendezvény.

Valovits László festménye. (Fotó: Matei László)

Lényegében ezzel a megemlékező esttel kezdődött Kolozsváron az emlékév, amelynek nyitóbeszédét Veres Stelian plébániai kormányzó tartotta, s amelyben Mátyásnak az egyházhoz való kapcsolatáról, templomépítő tevékenységéről szólt.

Veres Stelian plébániai kormányzó

A kolozsvári Szent Mihály-plébánia nőszövetségének elnöke, Fábián Mária Mátyás történelmi nagyságára hívta fel a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság figyelmét, majd a szót Gaal György irodalom- és művelődéstörténésznek adta át, aki Kolozsvár történelemét jól ismeri, jeles helyeit számos kötetben mutatta be. Előadásában Mátyás király életútjának bemutatására törekedett, számba véve uralkodásának főbb pontjait is. Szó esett Kolozsvár szerepéről Mátyás életében, a családjáról, útjáról a trónig, hatalma megerősítéséről, házasságáról, hatalmának kiterjesztéséről, haláláról és temetéséről. Az előadó beszélt Mátyás emlékezetéről, kolozsvári kultuszának fejlődéséről, szót ejtett az egykori virágzó budai reneszánsz királyi udvarról, híres könyvtáráról. Mátyás szellemi örökségét, a személye körül kialakult kultuszt számos emlékkötet hirdeti, ezeket is bemutatta Gaal György.

Rekita Rozália

Az estet színesítette a Rekita Rozália színművész által előadott két vers, a Potyó István karnagy vezetésével fellépő kis kórus által előadott, hangulatos reneszánsz kórusművek.

Reneszánsz dallamok megszólaltatói

Valovits László képzőművész a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot ábrázoló, az esten kiállított alkotásának dinamizmusát, a kép elkészítésének technikáját ismertette.

Forró Ágnes

Forró Ágnes képzőművész Máthé János fotókiállítását nyitotta meg, méltatva a fotós Kolozsvár értékeinek megörökítésére való elhivatottságát. A Kolozsvár eltűnőben levő magyar emlékeit bemutató kiállítás a nőszövetség dísztermében tekinthető meg.

Kép és szöveg: (FR)