Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek Nagyváradon

0
1736

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 107. évfordulóján, február 21-én  17 órakor a székeskáptalan tagjai a jelen lévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak az ő szentté avatásáért. A vesperás keretében Böcskei László megyés püspök Martin Roos temesvári megyés püspök és Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspök jelenlétében megáldotta a Boldog Bogdánffy Szilárd-mellékoltárt, amely a katedrális jobb oldalhajójában, a szentély felőli második, Szent István-mellékoltárán kapott helyet. A 80 x 60 centiméteres medalionkép készítője Péli Mandula nagyváradi születésű, magyarországi, Barcsay-díjas grafikus és festőművész.
A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet is átadták, amelyet az erre kinevezett bizottság idén özv. Balog Józsefné Katalin kárásztelki hívőnek ítélte oda. A jelölt az egyházmegye főpásztorától vette át az érdemérem ezüst változatát a vesperás végén.

Kép és szöveg: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Facebook

MEGOSZTÁS