A gyergyói ikonkönnyezés tizedik évfordulója

0
1781

„A gyergyói csoda felhívja a figyelmet, hogy itt az Istenszülő Szűz Mária különös kegyelmeket akar közvetíteni” – hangzott el azon az ünnepi eseményen, amelyet a gyergyószentmiklósi, egykori magyar görögkatolikus templom oltárképe könnyezésének tízéves évfordulója alkalmából tartottak. A február 17-ei, egész napos rendezvény résztvevői előadások, tanúságtételek, filmvetítés keretében ismerkedtek a Mária-ikonokkal és azok jelentőségével, szentmisén adtak hálát a gyergyói ikonkönnyezés kegyelmeiért. Az eseményen részt vett Kocsis Fülöp metropolita is, aki a kegyhelyek 21. századi fontosságáról tartott előadást.

Az ünnepi eseménysornak a Szent Miklós római katolikus plébánia és templom adott helyet. Amint azt a házigazda, Portik-Hegyi Kelemen főesperes kifejtette, az egyetemesség, a nyitottság az, amiért a római katolikus egyház befogadja a keleti rítusú egyház rendezvényét. „A két rítusú katolikus egyház,  a görögkatolikus és a római katolikus ugyanahhoz az egyházhoz tartozik. Családon belül vagyunk, összetartoznak az ünnepeink, lehetőségeink. Nagyon örvendtem, hogy eljöttek, mert hazajöttek. Ez az ő otthonuk is, még akkor is, ha más rítust használva imádják Istent, és közvetítik Jézus üzenetét” – fogalmazott. Utalva arra, hogy – ahogy országos szinten, úgy Gyergyószentmiklóson is – a kommunista hatalom 1948-ban betiltotta a görögkatolikus vallást, és tulajdonát ma az ortodox egyház birtokolja Gyergyószentmiklóson. Portik-Hegyi hangsúlyozta, „ahol szenvedés és nehézség van, segíteni kell. Ezt tette Jézus, erre tanított bennünket is. Én is feladatomnak érzem.”

Ismerjük fel, hogy testvérek vagyunk!

A katolikus egyház által képviselt egyetemesség az előadásokban is hangsúlyos volt. A Szűzanya tiszteletéről, a máriás kegyhelyek 21. századi fontosságáról értekezve Kocsis Fülöp, a Görögkatolikus Metropólia metropolitája kifejtette, háborúktól dúló világunkban a „legnagyobb fegyvernek”, az imádkozásnak a bástyái kell legyenek a kegyhelyek. „A Mária-kegyhelyekre nem Mária miatt, hanem Jézus miatt megyünk. A Szűzanya Krisztust adja nekünk. Hozzásegít ahhoz, hogy felismerjük magunkban Jézust, és ezáltal megtapasztalhassuk, hogy isteni erő van bennünk” – hívta fel a figyelmet, ugyanakkor kifejtette, mi mindenben mutat példát, adhat útmutatást a mai embernek az Istenszülő.

A gyergyói ikon könnyezése miatt még nem vált kegyhellyé az egykori görögkatolikus templom, de jelentősége e-nélkül is nagyon fontos – mutatott rá a metropolita. „Ez egy egészen különleges hely a magyaroknak, római és görögkatolikusoknak, ortodoxoknak egyaránt. A könnyező Mária-ikon késztessen minket arra, hogy felismerjük, hogy testvérek vagyunk. Fogjon össze minket” – fogalmazott. A gyergyói ikon azt üzeni, Isten velünk van – hangzott el Ivancsó István előadásában. Az ortodox egyház tiszte, hogy lefolytassa azokat az egyházi és világi kivizsgálásokat, amik megállapítják az ikon könnyezésének hitelességét, és az egyház csodaként könyvelhesse el a jelenséget – mondta Ivancsó István teológiatanár.

Kocsis Fülöp (Fotó: Pethő Melánia/Székelyhon)

„Amíg ez meg nem történik, addig az embernek az egyéni meggyőződésére van bízva, hogy miként könyveli el” – mondta. Ugyanakkor kijelentette, hogy Gyergyószentmiklóson az Istenszülő Szűz Mária különös kegyelmeket akar közvetíteni. „Ezek a kegyelmek azok, amik a szeretetet, a testvériséget, a megbékélést szorgalmazzák, és a Jóisten felé emelnek bennünket” – fogalmazott, hozzátéve, meggyőződése szerint a gyergyószentmiklósi könnyező ikon kapcsán csodáról beszélhetünk.

Az ünneplés hála az égi ajándékért

Bazsó-Dombi Attila görögkatolikus áldozópap missziósként foglalkozik a gyergyói könnyezéssel. A szombati ünnepi esemény szervezőjeként kifejtette, a katolikus egyház megünnepli az ajándékba kapott isteni kegyelmeket, ilyen ünnep a tíz éve kezdődött könnyezésre való megemlékezés is. „A kegyelem áradásának a helye kegyhely, más kérdés, hogy az egyház hivatalosan azzá nyilvánítja-e. Mivel Isten ez által a csoda által kiválasztotta Gyergyószentmiklóst, bűn lenne hálátlannak, közömbösnek lennünk. A jubileumi ünnepléssel is szeretnénk felhívni a figyelmet ennek a csodálatos ajándéknak a fontosságára. A körülményeknek is, amelyek között egy ilyen ajándék megvalósul, jelzés értéke van, amiből olvasni lehet. És nekünk olyan felismeréseink adattak meg ezekből a körülményekből olvasva, amik arra köteleznek, hogy igyekezzünk előre vinni az Úr ügyét úgy, ahogyan Szűzanya nekünk ezt megmutatja. Akkor is erre kell törekednünk, hogyha nálunk jobban felkészült egyházi vagy világi hatalomban lévők nem annyira mozgatják ezeket a dolgokat” – tette hozzá.

Kép és szöveg: Pethő Melánia/Székelyhon