Csíkszereda: Elbúcsúztatták a Szent Ágoston-templom első plébánosát

0
7256

Több mint másfél ezren vettek részt Csíkszeredában február 17-én Pénzes József esperes, a Szent Ágoston-templom és -egyházközség első plébánosának gyászmiséjén, temetésén.

A liturgia bevezetőjében Jakubinyi György érsek méltatta, a prédikáció keretében pedig Koncsag László plébános idézte beteljesedett életútjának fontosabb állomásaihoz kötődő áldozatos tevékenységét és mondott köszönetet a templomot, közösséget is építő plébános érdemeiért. Pénzes József élete, tevékenysége nyolc „állomáshelyhez”, településhez kötődött. Többek között a gyulafehérvári hittudományi főiskola tanára is volt, majd Csíkszeredában az újraalapított Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatójává nevezték ki. Olyan tanintézményt, iskolai közösséget kellett formáljon és vezessen, amelynek akkor sem iskolaépülete, sem saját tantestülete nem volt. Ott is elismerést érdemlően helyt állt, akárcsak később a Szent Ágoston-kápolna, majd a templom építésénél. 1995-től az ezerkétszáz férőhelyes, impozáns templom építése idején és eközben az egyházközség formálása közepette olyannyira elkötelezetten dolgozott, hogy szabadságra sem ment. Nagy munkabírású, munkájában következetes, megbízható, tiszteletadó, fegyelmezett, derűs, köztiszteletnek örvendő, híveit és közösségét szerető pap volt. Gyakran emlegette, hogy „rend a lelke mindennek”, és e szerint is élt, hangsúlyozta Koncsag László szentegyházi plébános. A szentmise végén Pénzes József tanítványai nevében Csiszér Imre erzsébetbányai plébános, a Segítő Mária Katolikus Gimnázium egykori diákja mondott búcsúbeszédet.

A Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök celebrálta liturgia végén a gyászoló hozzátartozók és hívek mellett, több mint 120 paptársa kísérte utolsó útján Pénzes József esperes-plébánost. Földi maradványait az álmai beteljesülését jelentő templom mellett, a missziós kereszt árnyékában helyezték örök nyugalomra.

CsM

Csúcs Endre és Csúcs Péter fotóriportja

MEGOSZTÁS