Továbbvinni Boldog Gizella lelkületét

0
1601
(Fotó: Nők a Nőkért Gizella Egyesület/Facebook)

Zámbori Magdolnával, az Aradon működő Nők a Nőkért Gizella Egyesület elnökével az elmúlt évben szervezett programokat értékeljük, az idei terveket vesszük számba.

 A minden hónap első pénteken tartott Gizella-litániákon való részvételen túlmenően tavaly volt-e újszerű kezdeményezésük?

Zámbori Magdolna
(Fotó: Nyugati Jelen)

Kuriózumként elindítottuk az apák napi verspályázatunkat, amelynek során Aradon több magyar oktatási nyelvű iskolát felkerestünk, elbeszélgettünk az osztályokkal vagy egyenként a diákokkal, de a pedagógusaikkal is konzultáltunk. Ugyanakkor számos magyarországi iskolával internetes kapcsolatot teremtettünk, de két folyóiratban is lehoztuk a pályázati felhívásunkat, miszerint verseket írnának az édesapjukhoz.

Honnan származott az apákhoz címzett versírás rendhagyó ötlete?

Női vonatkozású civil szervezetként működve, az elmúlt évek során a férfiak részéről nekünk címezve többször elhangzott a panasz, miszerint a férfiakat soha nem ünneplik meg. Utánanéztünk, hogy létezik-e apák napja? Kiderült, Romániában 2010. óta május 2. vasárnapján tartják, amikor az egybeesik anyák napjával. Ha jól tudom, a világon 1907 óta ünneplik meg az apák napját.

Ezek szerint az egyesület is meg kívánja szervezni az apák napi ünnepséget?

Természetesen, de ezt csak akkor, ha az édesapákhoz szóló verseket, énekeket is beiktatunk a programba. Mivel azonban csak eltávozott apákról szóló emlékverseket találtunk, miközben a gyermekeiről, a családjáról gondoskodó apákhoz szólóakat hiába kerestünk, pályázatot írtunk ki apákhoz szóló gyermekversek megírására. A részvétel a pályázaton nem korfüggő, bárki benevezhet.

Végül is kiktől várják e verseket?

Tulajdonképpen a gyermekektől, de ismétlem: bárki benevezhet, hiszen mindenkinek van vagy volt édesapja.

Jelentkeztek-e a felhívásra pályázók?

Természetesen, Magyarországról a Szemfülesben megjelent felhívásra is érkezett vers, de helybeli tollforgatók művei is beérkeztek. Annyi apákhoz szóló vers érkezett be, hogy ezeknek a bemutatásából előadást szervezhetünk, egy verseskötethez azonban ennyi még nem elég. Tehát a jelzett témakörben továbbra is várjuk a verseket. Mind a hazai, mind az anyaországi oktatási intézményekkel ez ügyben továbbra is tartjuk a kapcsolatot.

Mikorra tervezik e bemutatkozó előadást?

Az egyesület részéről idén a fő hangsúlyt még a jelzett versek toborzására helyezzük, a meglévők bemutatásának az időpontjáról még nem döntöttünk.

Mivel foglalkoztak még tavaly?

Amit 2016-ban elkezdtünk, azt tavaly folytattuk: jelen voltunk az egyházközség minden fontosabb ünnepén, de a saját ötleteinket valósítottuk meg.

Megemlítene közülük néhányat?

Egyesületünk nem programok szervezéséért, hanem azért jött létre, hogy Boldog Gizella lelkületét vigyük tovább. Ez abból áll, hogy ahol igény van rá, segítünk, ahogy tudunk. Tavaly is ezt az irányvonalat követtük: több alkalommal támogattuk a dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját, közvetlenül a kisiratosi Pió Atya Gyermekotthont, amit többször felkerestünk. Gyűjtésből származó pénzadományokkal hozzájárultunk az épület felújításához. Ezenkívül tartós élelmiszereket, játékokat, ruhaneműt, lábbelit, könyveket, sőt színes tévét és számítógépet is vittünk az otthon lakóinak. A jelzettek adományokból származtak, amelyeket mi is továbbadtunk a legjobb helyre. Nagycsaládokat is folyamatosan támogatunk. Természetesen egy-egy év folyamán szervezünk bizonyos programokat, de nem ez képezi a fő tevékenységünket.

Vannak-e az egyesületnek rendszeres támogatói?

Természetesen vannak, magánszemélyek és vállalatok vegyesen, ezért megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a nagylelkűségükért. A támogatottsággal párhuzamosan tavaly az egyesületünk is rendszeresen segítette az aradi cserkészcsapatot. Decemberben ajándékcsomagokat osztottunk ki közöttük, idén januárban az Aranyos völgyében szerveztünk tábort tizennégy gyermek részvételével. Sokat szánkóztak, akik tudtak, síelhettek, teljes ellátás mellett remekül szórakoztak.

Honnan származott a cserkészcsapat felkarolásának az ötlete?

Egyszerű volt, ugyanis tagja Zámbori Edina, a lányom és Boros József, illetve nagyon aktív és lelkes csapatról van szó, sok programot szerveznek.

Legfontosabb a gyógyító ima bizonyítása

Milyen terveket készítettek 2018-ra?

Mint már említettem, az apáknak címzett verseskötet kiadásának az előkészítése, a szükséges versek összegyűjtése, lektorálása képezi a legfontosabb célkitűzésünket, hogy 2019-ben kiadhassuk.

Apropó lektorálás: ki fogja elolvasni, kijavítani, nyomda alá előkészíteni a verseket? Szerepel-e a könyvkiadás az egyesület tevékenységében? Milyen példányszámban kívánják kiadni?

Megfelelő szakembert fogunk felkérni a lektorálásukra, a könyvkiadás nem hiányzik a tevékenységi körünkből, legkevesebb 200 példányban szeretnénk kiadni, utánnyomási lehetőséggel.

Térjünk vissza az alaptevékenységre: Gizella lelkületének az ápolása folyamatos program szerint zajlik-e?

Igen, folyamatos program, amit 2016 októberében kezdtünk el, azóta minden hónap első péntekjének estéjén részt veszünk a templomban tartott Gizella-litániákon. Ezzel párhuzamosan azon is dolgozunk, hogy Boldog Gizella életéről dokumentumfilm készüljön. Ez ügyben magyarországi producerek visszajelzését várjuk. Böjte Csaba testvér is bekapcsolódott Boldog Gizella népszerűsítésének a munkájába, ugyanis a prédikációiban, illetve az előadásaiban rendszeresen hivatkozik Szent István királyra és feleségére, Gizellára. Példaként állítja a hitüket, az állhatatosságukat, a magyarságnak a keresztény vallás melletti elkötelezettségét. Gizellának a népszerűsítése így mindenhova eljut, ahol Csaba testvér megjelenik, prédikál. Gizella lelkületének a népszerűsítéséhez szeretettel várunk minden igazhívő embert és intézményvezetőt. 2014-ben szerveztük meg Paltin Erzsébet A királyné című monumentális munkájának a maratoni felolvasását, amelynek a péntek 12 órakor kezdődött és vasárnap 12 órakor befejeződött alkalmán közel kétszázan működtek közre. A 48 órán át hangosan felolvasók negyedóránként, míg a felügyelők kétóránként váltották egymást. Azt nem kívánjuk megismételni, de keressük a népszerűsítésének a további formáit. Gondolkodunk színházi előadásban is, ugyanis a Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonának lakói Szent Margit életét vitték színpadra. A vezetőjük pozitívan áll Boldog Gizella életének a színreviteléhez is, ha valaki ír róla egy forgatókönyvet. Tehát Boldog Gizella népszerűsítése folyamatban van könyv alakban, film formában, de reméljük, színpadi előadás is készül róla. A szenttéavatási folyamat elindításához azonban elengedhetetlenül szükség lenne a csodás elemek bizonyítására. Ilyen irányban is próbálkoztunk, felkerestünk beteg embereket, amiket megkértünk, hogy imádkozzanak Gizellához. Ha meggyógyulnak, vagy sokkal jobban érzik magukat, az a csodatételt bizonyítaná. Eddig, sajnos, még nem sikerült csodatevő imát bizonyítanunk, de nem adjuk fel.

Kik szervezik az egyesület tevékenységét?

Mellettem Korda Mónika és Vass Csilla szervezik teljes egyetértésben a munkát. Rendezvényeinkre szeretettel várunk mindenkit, aki meghívást érez e nemes ügy iránt, ugyanakkor továbbra is várjuk az édesapákhoz írt verseket, de további tagokat is várunk a Nők a Nőkért Gizella Egyesületbe.

 

Balta János/Nyugati Jelen