Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egyházmegyéinkben

0
2409
(Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ)

Gyulafehérvár

Ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén emlékezünk arra, hogy Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
Gyulafehérváron az ünnepi szentmisét megelőzően az érsekség udvarán elvégezték a gyertyaszentelés szertartását, majd a körmenet után a székesegyházban Oláh Zoltán teológiai tanár a szeminárium elöljáróival, tanáraival közösen mutatta be a szentmisét.

Kép és szöveg: Seminarium Incarnatӕ Sapientiӕ/Facebook

Csíksomlyó

A csíksomlyói kegytemplomban február másodikán ünnepeltek szentmisét. Főcelebráns Urbán Erik OFM, a gyulafehérvári főegyházmegye megszentelt élet intézményeinek érseki helynöke volt, szentbeszédet Sárközi Sándor SP mondott. Szentbeszédében, miután felvázolta Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének a lényegét, a megszentelt élet világnapjához kapcsolódva a következőket mondta: „Úgy gondoljuk mi, szerzetesek és hívek, hogy az Isten ilyen kicsiket szerető. Hálásak vagyunk, szolgálhatunk, néha cselédnek gondolnak bennünket, ezen néha felháborodunk, máskor meg mosolygunk rajta, de nem szolgalelkűek vagyunk, de szolgálunk boldogan Annakét, Simeonként, Józsefként, Máriaként, pásztorokként, hogy növekedjen a gyermek, az Isten műve a világban, a világért.”
A szentmisén az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a Szociális Testvérek Társasága, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek, a piaristák, a pálosok és ferencesek ünnepeltek együtt. Jöttek Marosvásárhelyről, Árkosról, Székelyudvarhelyről, Csíksomlyóról, Csíkszentdomokosról, Kézdiszentkeresztről, Hargitafürdőről, Sepsiszentgyörgyről, Esztelnekről, Csíkszeredáról és Csíksomlyóról.
Szöveg: Urbán Erik OFM
Fotó: Suciu Dorottya

Kolozsvár

Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban február másodikán este ünnepelték a megszentelt élet világnapját.
Fotó: Serbán Mária

Szatmárnémeti

Az ünnep magyar nevével összhangban és a hagyománynak megfelelően gyertyaszenteléssel kezdődött a székesegyházban február 2-án, tizenegy órától a szentmise, melyet Schönberger Jenő püspök mutatott be. Ezen a napon a keresztény, katolikus világ arra emlékezik, hogy Szűz Mária, Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban, s az ott jelenlevő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Így lett a Megváltó egyik legrégebbi jelképe a szentelt gyertya.

Kép és szöveg: Józsa János

Nagyvárad

2018. február 2-án, pénteken a nagyváradi római katolikus székesegyházban a 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt, aki a szentmise keretében elvégezte a gyertyaszentelés szertartását is.

Kép és szöveg: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

2018. február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek Nagyváradra zarándokoltak. Ebben az évben a római katolikus püspökség által szervezett találkozó keretében 12 órakor Virgil Bercea görögkatolikus és Böcskei László római katolikus püspök a jelenlévő papokkal és szerzetesekkel közösen szentmisét mutattak be a római katolikus székesegyházban.

Kép és szöveg: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Temesvár

A temesvári egyházmegyében szolgáló szerzetesek és papok február harmadikán zarándokoltak el a Szent György-székesegyházba.

Fotó: Sipos Enikő

MEGOSZTÁS