Elhunyt Knecht Béla

0
1960

A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Knecht Béla tiszteletbeli kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 80., papságának 57. évében, a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva, január 31-én, csendben elhunyt.

A szatmári püspökség közleménye:

„Paptestvérünk 1938. március 20-án született Mezőfényen. Az elemi osztályokat szülőfalujában, a középiskolát Szatmárnémetiben, teológiai tanulmányait pedig a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte. 1961. december 8-án Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron.

Segédlelkész volt 1962-től 1966-ig Nagymajtényban. Plébánosként szolgált 1966-tól Nagyszokondon, 1970-től Batizon, 1982-től a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián, 2003-tól Kálmándon. 2008-ban nyugállományba vonult. Papi szolgálatát egész életében hűen, imádságos lélekkel és nagy odaadással végezte.

Földi maradványait a székesegyházban ravatalozzuk fel, ahol 2018. február 1-én, tizenegy órakor közös szentmisét mutatunk be érte, majd délután kettőtől a mezőfényi római katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.”

MEGOSZTÁS