Boldog Özséb-búcsú a céhes városban

0
3082
(Fotó: Boldog Özséb-egyházközség/Facebook)
Szombaton délelőtt tartották a zsúfolásig telt kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplomban esztergomi Boldog Özséb ünnepét, az egyházközség jubileumi búcsúnapját. Az ünnepi szentmisét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főpásztora, Jakubinyi György érsek mutatta be.
(Fotó: Kézdivásárhely önkormányzata/Facebook)
A templom búcsúnapján ünnepelték meg a Boldog Özséb-templom felszentelésének harmincadik, illetve a plébánia fennállásának huszadik évfordulóját. Az ünnepi búcsús szentmisén a nagyszámú hívő és világi méltóság mellett Kézdi-Orbai szék római katolikus papjai és e templomban az évek során szentmiseáldozatot bemutató plébánosok, illetve segédlelkészek is részt vettek.
(Fotó: Kézdivásárhely önkormányzata/Facebook)
Úgyszintén jelen voltak ministránsok és cserkészek, valamint a Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya nővérei is. A magyarországi pálos rend képviselői egy Boldog Özséb-szobrot adományoztak a templomnak.
(Fotó: Boldog Özséb-egyházközség/Facebook)
Balázs Terézia pedig Vetró András Szent Ritát és Kis Szent Terézt ábrázoló domborművét ajándékozta a jubiláló egyházközségnek, amelynek történetét Kerekes László plébános ismertette, aki köszönetet mondott Erdély érsekének, hogy eljött Kézdivásárhelyre velük ünnepelni.
A főpásztort a hívek és az egyháztanács nevében Rancz László gondnok köszöntötte. Gérecz Attila Boldog Özséb-himnusz című versét Kicsi Kincső Kriszta, a Bod Péter Tanítóképző tanulója szavalta el.

„Ez a templom és egyházköz­ség Boldog Özséb oltalma alatt áll, és ma van a liturgikus emléknapja, halálának évfordulója. Ezt a szentmisét az egyházközség megújulásáért és azért ajánljuk fel, hogy a harminc és húsz év alatti jó kezdetek a jövőben is virágba boruljanak” – mondta Jakubinyi György érsek szentbeszédében. A búcsús szentmisén fellépett a Gergely Gábor kántor által vezényelt egyházi kórus. A szentmise a pápai himnusz és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.
Szöveg: Iochom István/3szek.ro