A székeskáptalan tagjai és az esperesek tanácskoztak Böcskei Lászlóval

0
1287

A tanácsosok testületét hívta össze 2018. január 19-én Böcskei László nagyváradi megyés püspök, hogy megtárgyalják az új év pasztorális tervét. A jelen levő székeskáptalani tagok és esperesek buzdítást kaptak a megyés püspöktől, hogy a kerületekben ragadjanak meg minden alkalmat a pasztorális terv papokkal és hívekkel való ismertetésére. A 2020-ban Budapesten megszervezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tükrében, a következő három évben a nagyváradi egyházmegye életét a lelkipásztorkodás területén az Oltáriszentségre való komoly odafigyelés kell, hogy meghatározza.

Egy fokozatosan végigjárt eucharisztikus út formájában javasolta a főpásztor az Oltáriszentséghez való közeledést, amely mindenki élete központjává kell hogy váljon. Az első évet Jézus jobb, közelebbi és mélyebb megismerése fogja jellemezni. A második évben a jobban megismert Jézus felé szándékoznak mélyebben közeledni, míg a kongresszus évében, 2020-ban, a megtapasztalt isteni szeretetet és örömet fogják elvinni a világba.
A tanácskozás adminisztratív jellegű ügyek megbeszélésével zárult.

Kép és szöveg: Hírek.Várad.org

MEGOSZTÁS