Fiatalok a hit útján

Versenyfelhívás

0
2766
Pillanatkép a 2016-os kreativitásvetélkedőről.

Az ifjúság évében a X. erdélyi főegyházmegyei kreativitásvetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására tizenkét versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Keresztelő Szent János-plébánia, Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében kerül sor 2018. április 20–21.

A regisztráció menete

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2018. február 15-éig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet összegszerű támogatás), és a kategóriák programjának pontos beosztása. Ezt követően március 15-én zárul a regisztráció megerősítése. Eddig a dátumiga jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott versenykategória pontosan mikor kerül sorra.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika mint passzív kategóriákban a részvételt helyettesíti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 30.). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelenlétet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: az aktív versenykategóriák közül csak egybe lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.

Programtervezet

2018. április 18. (szerda), 18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése

2018. április 20. (péntek): versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, aula)
                           15 óra: ünnepélyes megnyitó a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében, vetélkedők
                              19 óra: vacsora a vendégeknek, amelyet összerázó tevékenység követ.

2018. április 21. (szombat): reggeli a vendégeknek

                                     9: óra: a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok találkozása
                                     9.30: vetélkedők
                                     13 óra: ebéd
                                     14 óra: vetélkedők
                         18 óra: díjazási ünnepség, szentmise a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban.

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetik.

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a verseny tematikájában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

PASSZÍV kategóriák

Az alkotások beküldési határideje: 2018. március 30.

Rajz: „Fiatalok a hit útján” mottóval készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásolópapír használatát. A zsűrizést követően a felkészítő tanárok a készült díjazott alkotásokat átadják kiállításra, illetve gondoskodnak a többi rajz visszajuttatásáról az alkotókhoz. A díjazott alkotások is hazavihetőek, előtte digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály, VI–IX. osztály, X–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz kell mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Dombormű/körplasztika: „Fiatalok a hit útján” mottóval készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét.

Korcsoportok: III–V. osztály, VI–IX. osztály, X–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni kell egy rövid bemutatást (max. 20 sor)

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Fotó: A fotókat a „fiatalok a hit útján” mottó kell hogy ihlesse. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb. 20 x 30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30 x 40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: II–V., VI–IX. és X–XII. osztályosok

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni kell egy rövid bemutatást (max. 20 sor)

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.

Korcsoportok: III–V.; VI–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni.

Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni kell egy rövid bemutatást (max. 20 sor)

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, minden hónapnál egy, a fiatalok számára példaképül szolgáló szent képi megjelenítésével, akinek az adott hónapban tartjuk az ünnepét, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: VI–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni kell egy rövid bemutatást (max. 20 sor)

AKTÍV kategóriák

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, az ifjúsággal kapcsolatos szentírási történet vagy idézet alapján.

Korcsoportok és feladat: : II–IV. (próza, levél), V–VIII. (próza, levél, napló) és IX–XII. (próza, levél, napló, monológ)

Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy, a verseny tematikájához kötődő vers elszavalása, a jelentkező/felkészítő által kiválasztott és a regisztrációkor a szervezőkkel közölt két vers közül. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály és VI–VIII. osztály, IX–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő mottója témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–VIII., IX–XII. osztály.

Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) be kell mutatni egy példáját a fiatalok hitre való vezetésének, az abban való megerősödésnek, megerősítésnek. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.

Korcsoportok: V–VII.; VIII–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a „fiatalok a hit útján” üzenetet hordozó, ismert vagy egyéni szerzemény előadása.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–IX., X–XII. osztály. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások.

Kivitelezés: nincs megkötés.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

Tánc: A fiatal korosztályhoz kötődő erdélyi vallásos népszokás vagy népi játék (pl. legény- és leányavatás, pünkösdi király vagy királyné választása stb.) táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály és VI–VIII. osztály, IX–XII. osztály

Kivitelezés: nincs megkötés.

Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők négyfős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos, tesztjellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sportgyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméletikérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg

Korcsoportok: III–V.; VI–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: négyfős csapatokban

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, videoprojektor stb.

A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja, az aktív kategóriák beosztása.

A korábbi évek tapasztalata alapján javasolt forgatókönyv:

Péntek: tánc, dramatizálás, szavalat, sport

Szombat: zene, irodalom, film.