A családokat ünnepeltük Székelyhídon

Olvasói levél

0
1310
Szent Család-vasárnapon ünnepi szentmise volt a székelyhídi római katolikus templomban, amikoris együtt imádkoztunk  egyházközségünk „nagy családjáért”, köszöntöttük az öt-, tíz-, húsz-, huszonöt, ötvenéves évfordulót ünneplő házaspárokat. Ozsváth József plébános szentbeszédében kiemelte: Jézus családba születik, s ez a család hordozza őt – nemcsak a kilenc hónap alatt, anyja méhében növekedett, de utána is. A világ gonoszsága nem zúdul rá, nem zúzza őt össze, mert József és Mária szeretete mintegy burokba veszi, körülöleli a gyermeket. Isten, aki János apostol első levelében a szeretetként nyilatkoztatja ki magát, az emberi szeretet legerősebb, legtartósabb és legértékesebb közösségébe, a családba lép be. Az evangélium szövege tehát nemcsak azt mutatja fel, milyen sötét indulatok elől kell menekülnie már születésekor Jézusnak,  a megváltás hatalmas műve nem pusztán isteni, a mennyből, rajtunk kívülről jövő valóság, hanem  emberi mű is: az isteni szeretetnek együtt kell működnie az emberi szeretettel, hogy beteljesedhessen – ugyanúgy, ahogy az angyali üdvözletkor Mária emberi akaratának is együtt kellett működnie az őt megszólító Atya isteni akaratával. A Szent Család alakja, példája nemcsak.ideál, amely elértésére törekszünk, hanem Isten akaratának testet öltése is. Meg kell értenünk ezt az üzenetet, fel kell fognunk jelentését és jelentőségét. Isten az ember szívének mély titkait tárja fel: megmutatja, hogy a család több, mint jogi szövetség, szerződés, két fél egyessége. A család Istennek a világot a beteljesedés felé vezérlő akaratában különös helyet foglal el: nem csupán a kisded Jézus, de minden egyes gyermek is ki van téve a világ gonoszságának, rosszaságának – csak a család mentheti, védheti meg őket, s teheti, hogy emberhez méltó módon nőjenek azzá, akivé Isten álmodta őket. Ugyanakkor a férfi és a nő élet szövetsége valójában az emberi akaratnak az istenibe való belesimulása – házasságra lépni annyit tesz, mint egy prófétai hivatást és küldetést elfogadni Isten kezéből. Nem csak a papságra vagy a szerzetességre, de a házasságra is Isten kegyelme választja ki, hívja meg a férfiakat és nőket. Csakhogy ennek a hatalmas és titkos valóságnak tudatában kell lennünk. Egyház Isten családja, amely emberek kicsiny családjaiból növekszik, áll össze és él tovább. Imádkozzunk egymásért, a családban a családokért, mert az apa, az anya és a gyermek élet közössége nem emberi intézmény, hanem Isten akarata, üdv tervének része, amely túl értékes és pótolhatatlan ahhoz, hogy csak egyszerűen megfeledkezhetnénk róla!
Ha egy család tagjai megértik ezt, magukévá teszik, közreműködnek, akkor nagyon szép valami formálódik ki. És a Szent Család éppen ebben minta: nagyszerű, igazi, csodálni való, szent.
Ahhoz, hogy valakit igazán szerethessünk,  ismernünk kell. És ha haladni akarunk a szeretetben, akkor az ismeretben, megismerésében is haladnunk kell. Most alkalmunk van a szent ünnepek alatt a mi Istenünknek mind a három személyében való megismerésére és megszeretésére is. Lelki gazdagsága és szépsége, jósága indítsa az akaratunkat is oda, ahol a szeretet székel.
A szentmise végén a plébános megköszönte az egész évi rengeteg segítséget, adományt, a híveknek és mindenkinek Istentől megáldott, békés, szeretet teljes, egészségben eltöltött boldog új esztendőt kívánt.
Tatai István
MEGOSZTÁS