Új oltárképe van a premontrei széktemplomnak

0
2454
(Fotó: BihariNapló.ro)

Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a premontrei préposti széktemplomban 2017. december 26-án, Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepén. Fejes Rudolf Anzelm apát prédikációjában bejelentette három év keresés után végre a prépostság tulajdonában is van Szent István-ereklye, hitelesítő iratokkal. A szentmisén a templom új oltárképét is megáldották, amelyet a torony alatti kápolnában fognak elhelyezni. A templomban felállítottak egy úgynevezett jubileumi asztalt, amin a prépostság jövőbeli támogatható terveit jelenítik meg.
Ugyanakkor a prépostság két új ünnepét is bejelentették: ünnepé nyilvánították december 1-jét (ekkor hozták Szent István ereklyéit a templomba) és augusztus 2-át (ekkor vitték Szent István ereklyéit Konstantinápolyba). Más ereklyékkel is büszkélkedik a templom: Sienai Szent Katalin, aki meggyőzte a pápát, hogy visszaköltözzön Rómába, Európa védőszentjévé avatták. A prépostságnál van Tours-i Szent Márton ereklyéje is, Nagy Szent Alberté, valamint Aquinói Szent Tamásé és Szent Ágostoné is.

Bihari Napló.ro alapján

MEGOSZTÁS