Karácsonyi otthon

0
2484

A Vasárnap 52. lapszámában ünnepi történeteket is olvashatnak.

Ferences nővérként tizenkét éve dolgozom az árkosi kismamaotthonban. Az elmúlt évek alatt nyolcvan anyukát és számos gyereket fogadtunk be, akik hosszabb vagy rövidebb ideig éltek velünk. Ez a ház az élet védelméről szól, mivel az áldott állapotban lévő anyukák igent mondanak az életre és nemet az abortuszra, vállalván az ezzel járó nehézségeket, de örömöket is. Édesanyának lenni nem kis feladat, főleg ha egyedül kell gondoskodni a gyerekről, ezért úgy gondolom, hogy a mi anyukáink bátrak és tiszteletet érdemelnek.

A karácsony ünneplését megelőzi egy hosszabb felkészülés, amely az adventtel veszi kezdetét. Izgalmas pillanatok következnek, amikor neveket húzunk, és kiderül, ki lesz az adventi időben az őrzőangyalunk. Ez játéknak tűnik, de igen komoly feladat elé állítja a ház lakóit, mivel konkrétan tenni kell ennek érdekében, hogy imádsággal, jó cselekedetekkel, szeretetgesztusokkal szebbé, örömtelibbé tegyük annak az életét, akit őrzünk. Feladatunk kézzel elkészíteni az ajándékot, amit majd a karácsonyfa alá teszünk. Ez nagyon izgalmas szokott lenni. Az anyukák teljes bedobással készülnek a karácsonyra, örömmel és odaadással teszik a jót, és nemcsak a külső rendre figyelnek oda, hanem a lelkükben is szállást készítenek a megszületendő Isten Fiának. Arra szoktuk őket buzdítani, hogy az öröm forrása karácsonykor nem más, mint a tiszta lélekbe érkező kis Jézus, aki békességet és szeretetet hoz a szívünkbe. Ezért tanácsoljuk és példánkkal biztatjuk őket a szentgyónás elvégzésére.

A karácsonyi előkészület egyik fontos mozzanata a Szállást keres a Szent Család kilenced. Minden este egy-egy anyuka szobájába kerül a Szent Család-kép, ahol az illető anyuka égő gyertyával várja. Nagyon megható ez a jelenet, mivel többször tapasztaltam azt, hogy megelevenedett saját életük ebben a jelenetben és könnyek potyogtak az arcokon. Eszükbe jut ilyenkor, hogy ők is áldott állapotban voltak, megtapasztalták az emberek visszautasítását, utcára kerülve, kitaszítva, csak az Isten maradt számukra és az irgalmas emberek jósága.

A Szűzanyát látva, ahogy halad az úton, együttérzést vált ki belőlük, mert emlékezteti őket arra, hogy ők is szeretettel hordozták magzatukat és életet adtak, bár szenvedések és megaláztatások közepette. A boldogság és öröm, hogy gyerekük van, felülmúl minden szenvedést, és az, hogy anyák lehetnek, elfeledteti velük a kiállt gyötrelmeket. Így telnek a napok és érkezik meg a karácsony estéje, amikor együtt díszítjük fel a karácsonyfát, már fő a fazékban a töltött káposzta, és nagy izgalommal várjuk, hogy együtt megnézhessük az ajándékokat és főleg azt, hogy ki volt az őrzőangyalunk. Délután öt órakor a Krisztus Király plébánián tartott szentmisére – ahol a hittanos gyerekek pásztorjátékot adnak elő – szoktuk legtöbbször az anyukákat csecsemőikkel elvinni.

Nagyon mély élményem kötődik ehhez a karácsonyi szentmiséhez, ami melegséggel tölti el a szívemet. Karácsony előtt két hónappal érkezett hozzánk egy áldott állapotban lévő anyuka, aki nagyon sokat szenvedett élettársától és saját családjától is azért, hogy igent mondott arra az életre, amely benne megfogant. De volt olyan időszak is az életében, amikor nemet mondott erre, és utána hordozta a lelkében a bűn terhét. A karácsonyi szentmisén elvégezte szentgyónását, így szabaddá vált, befogadván a szívébe Isten szeretetét és irgalmát. Nagyon boldog voltam én is, látván, hogy ez a lány megtalálta békéjét, megtapasztalta Isten szerető ölelését. Igen, abortusz esetében a gyógyulás csak akkor kezdődik el, ha az anya meggyónja tettét, így átöleli a kegyelem, és elindul a lélek a gyógyulás útjára megtapasztalván Isten irgalmát és megbocsátó szeretetét. Az elmúlt évek tapasztalatából azt látom, hogy karácsonykor ez a seb jobban fáj, mint máskor, de ez a seb be is tud gyógyulni, ha teszünk érte.

Karácsony este, amikor a karácsonyfa körül felcsendül a Mennyből az angyal ének, a szívek repesnek az örömtől és a házat betölti a kegyelem, Isten békéje. Ezek olyan percek az életünkben és az anyukák életében, amire szívesen emlékezünk vissza életünk folyamán. Hálásan köszönjük Istennek és a sok jólelkű adakozóknak, akik ezt a házat támogatták imáikkal és adományaikkal. Isten jósága és szeretete áradjon ki rájuk, és a kisded Jézus ajándékozza meg őket békés és kegyelemteljes karácsonnyal.

Regina nővér

MEGOSZTÁS