Drámapedagógiai képzés zajlott Nagyváradon

0
1324

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja 2017. december 8–9. között drámapedagógiai továbbképzőt szervezett a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban, amelyen a gyulafehérvári főegyházmegye, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának hallgatói vettek részt. A képzést Rusz Csilla Mária drámapedagógus tartotta, aki szerint a drámapedagógia egy módszer, azoknak a pedagógusoknak, akik maguk is örömüket lelik benne. Az ember figyelembe vételére, tiszteletben tartására nevel, a változásokra érzékenyít, a vizsgálódásra tanít, az érzelmi kultúrát segíti kibontakozni, erősíti a megértést, a változások elfogadását készítheti elő, és a művészetre való érzékenységünket, kíváncsiságunkat tarthatja életben. Élményszinten tanítani a színház eszközeivel!

A foglalkozások során a huszonhét résztvevőnek lehetősége volt megismerkedni a drámapedagógia több alapelemével és a dráma eszközeivel való történetfeldolgozásra is hatékony példákat kaptak. Mindezek komoly segítséget jelenthetnek számukra a biblia üzenetének mélyebb, a személyes megérintettséget is lehetővé tevő közvetítésére.

A másfél nap során a hangsúly a gyakorlati részen volt: a különböző feladatmegoldások, improvizációk csoportos, páros, egyéni és frontális munkában történtek. A képzés végén igazi meglepetés volt a drámapedagógia mellett elköteleződött nagyváradi tanítónőknek, a Nagyváradi Drámaműhely tagjainak Kacor király című dramatizált bábelőadása.

Ez a továbbképző is – a tantervi és tankönyvi megújuláshoz hasonlóan – a hitoktatás terén nélkülözhetetlen pedagógiai és tartalmi szemléletváltás jegyében szerveződött.

Benedek Ramóna/Hírek.Várad.org

MEGOSZTÁS