Közösen járt út Brassóban

0
1501

A reformáció ötszáz éves évfordulója apropóján a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye családpasztorációs munkacsoportja november 25-én ökumenikus lelki napot szervezett házaspároknak a brassó-bolonyai plébániához tartozó Szent Imre-házban. A kezdeményezés célja az volt, hogy segítséget, kapaszkodót nyújtsanak a házaspároknak az ökumenizmus jó megéléséhez, mind a szűkebb, mind a tágabb családban, illetve közösségeinkben.

A lelki nap mottója Közösen az úton volt, a rendezvényen tizenhat házaspár vett részt, sokan hozták a gyerekeiket is, akiknek felügyeletet biztosítottunk a program alatt.
Kezdéskor játékos ismerkedés volt a gyerekekkel, felügyelőkkel közösen, majd a szervező házaspár, jelen cikk szerzői ráhangoló előadása következett, annak kapcsán, hogy milyen fontos meglátni a másik emberben Isten gyermekét. Felvázoltuk, hogy az úton, amelyen járunk, sokan és sokféle módon és nyelven köszönnek egymásnak. Felelevenítették a részt vevők felekezeti köszöntési formáit: Békesség Istentől!, Dicsértessék a Jézus Krisztus!, Erős vár a mi Istenünk!, Isten áldja!. Megállapítottuk: a jelen lévő házaspárok családjaiban csak egy felekezethez tartoznak a családtagok, és ez egész Brassóra és környékére jellemző.


Ezt követően Fáy Leó-Lóránt brassó-bolonyai plébános tartalmas előadását hallgathatták meg a résztvevők, amelyben sor került történelmi áttekintésre, szó volt az elcsüggedéstől való óvásról, hogy nem kell feladnunk egyediségünket, különbözőségünket a Jézus Krisztus által megálmodott egység megéléséhez. Nagyon biztató volt a jelenlétre való hívása, és az előadás végkicsengése. Eszerint az egység nem utópia, ha tesszük a Szent Pál által az efezusi levélben megírtakat: „viseljétek el egymást szeretettel, törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét” és hisszük mélyen, hogy „egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van”.

A kiscsoportos beszélgetések témája is a másság megélése volt, az ezt követő játék már egy kicsit a délutáni interaktív előadást vezette be, amelyet Gáspár-Babos Etele illyefalvi református lelkész tartott „Jól csak a szívével lát az ember” mottóval. A lelkipásztor rávilágított arra, hogy kétféle látásmód létezik, egy krisztusi és egy emberi, ezért is fontos, hogy ne az előre bennünk élő kép szerint közeledjünk házastársunkhoz. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos törekedni a „szép”, a „tiszta” látásra és ez kapcsán tett fel kérdéseket a párbeszélgetéshez.
A párbeszélgetés után a családok a gyerekekkel közösen részt vettek a „házaspárok útján”, amely a gyerekek által készített mécsesekkel volt kidíszítve. A lelki nap a Koszta Enikő evangélikus lelkész által vezetett, taizés dalokkal kísért áhítattal zárult.
Istennek hálát adva búcsúztunk egymástól. Köszönet mindenkinek, aki segített a szervezésben, a brassói Házas Hétvége közösség tagjainak és mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel.

Komán Katica és Attila

MEGOSZTÁS