A fiataloknak helyük van az egyházban!

Az ifjúság a középpontban: Ifjúság éve, OKIT, tervek, remények

0
2698
(Fotók: CSIT)

2018-ban számos helyen az egyházban az ifjúságra irányul a figyelem, ugyanis Ferenc pápa a jövő évi püspöki szinódus témájaként az ifjúság, hit és hivatástisztázás kérdéskörét jelölte meg. A gyulafehérvári egyházmegyében az egyházi év kezdetével együtt az ifjúság éve is megkezdődik. A szatmári egyházmegyében pedig már készülnek a 2018-as Országos Katolikus Ifjúsági Találkozóra. A jövő év terveiről, programjairól kérdeztük az illetékes szervezőket, valamint fiatalokat arról, mit jelent nekik az elkövetkezendő év.

Lehetőség a találkozásra

(…) A FIF 2018-as éve színes, mozgalmas lesz, melynek középpontjába a képzések kerülnek, ezáltal is segítve a plébániák munkáját. A zenei szolgálatban növekedni vágyó fiatalok számára 2017 novemberében indítottuk útjára a Teljes Szívvel Forte ifjúsági zenecsoport-vezetőképzést. Egy tizenöt fiatal önkéntesből álló, zenei képzettséggel rendelkező csapat adja át tudását az Erdély minden pontjáról érkezett résztvevők számára. Az előző évek gyümölcseit látva, márciusban kezdetét veszi a Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető képzés harmadik évfolyama. A szakemberekből összetevődött kiképzőcsapat több területet érintve gyarapítja majd a fejlődni vágyók tudását, mint például imaélet, önismeret, vezetői kompetenciák, csoportvezetési technikák. A Resurrexit Missziós Zeneműhely újra összehívja Erdély zenecsoportjait, hogy közösen zenélhessenek az Úr dicsőségére. A Teljes Szívvel Clericalt, amely papok és kispapok számára tartott nyári szabadegyetem, szintén megszervezik, segítve ezzel elöljáróinkat a fiatalok nyelvezetének, igényeinek jobb megismerésében. A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó elmaradhatatlan részét képezi a nyári programoknak, ennek szervezése már decemberben rajtol. A 2018-as évben ugyanakkor az eddigieknél nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani az önkénteseinkre, akik minden rendezvényünkhöz önzetlen munkával járulnak hozzá. Éppen ezért kifejezetten a számukra szervezett programokat is tervezünk. (…)

Ferencz Evelin

Fiatal lendülettel az egyházban

(…) Felelősségtudatos fiatalokra akár komolyabb feladatokat is bíznék, illetve ki lehet kérni a véleményüket, meg lehet kérdezni, hogyan látják az egyház fejlődését, mire kellene hangsúlyt fektetni, hisz teljesen más a világlátásuk, és jobban tudhatják, mire van igénye a 21. század emberének. A plébániai hitoktatásban is kaphatnának szerepet, ha megvan a kellő felkészültségük. Nekem is van ezzel pozitív tapasztalatom, a bérmálkozási felkészítőt egy fiatal felnőtt tartotta nekünk, aki jártas volt a teológiai kérdésekben, ugyanakkor még a líceumi problémák sem álltak tőle annyira távol, ezért őszintén el tudtunk beszélgetni, éreztük, hogy megértő fülekre találtunk.

Hangsúlyt kellene fektetni a fiatalok evangelizálására és támogatni az ifjúsági programokat, együttműködni azokban, hogy a fiatalok érezzék: értékelik a munkájukat. A másik, amit az egyházközösség tehet a fiatalokért, hogy minden plébánián megteremti a lehetőséget az ifjúság összegyűlésére. Csak bátorítani tudok minden fiatalt, hogy vállaljon különböző szerepeket az egyházban, hisz ezáltal közelebb kerülhet Istenhez, illetve barátokat szerezhet, vagy akár a hivatását is megtalálhatja.

Kovács Ildikó

Egyházunk megmutatja fiatalos arcát

A 2018-as OKIT időpontja és programjai

A Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. (Lk 1,30) mottóval tartott OKIT időpontja: 2018. július 25–29.

Az előkészületek, az önkéntes segítők képzése már elkezdődött a szatmári egyházmegyében. A helyi és országos referensekkel, az ifjúsági lelkészekkel egyeztetve, a fiatalok visszajelzéseit figyelembe véve a találkozó kiemelt programpontjai lesznek: a katekézisek (korcsoportra és nyelvre lebontva), a kiscsoportos beszélgetések, a bűnbánati liturgia, a szentségimádás és a szentmisék imádságos órái. A tematikus műhelyek sokfélesége, az önkéntesség konkrét lehetőségeinek a kipróbálása, a koncertek, a játékos, szabadidős tevékenységek mind az OKIT programját színesítik, gazdagítják majd. (…)

Barta Barnabás ifjúsági lelkész és a szatmári egyházmegye Ifjúsági Irodájának munkatársai

Fiatalok az ifjúság évéről

  • Úgy érzem, mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy az egyház egy egész évet nekünk, értünk, a fiatalokért áldoz. Fontos számunkra, hogy felkarolják az ifjúságot, elfogadják őket, hisz mi vagyunk a jövő egyháza. Reméljük, hogy ez az Ifjúság éve nem csak egy évig fog tartani, hanem mindvégig, amíg világ a világ. Megtisztelő érzés, hogy ennyire fontosak vagyunk az egyháznak.
  • Reméljük, hogy ez az év áldással teli, sikeres év lesz, és segít több fiatalt megmozdítani, hogy jó példát tudjunk mutatni a nem hívő fiataloknak, hogy együtt menjünk templomba, szentségimádásra, ifjúsági estekre és segíthessünk nekik megerősödni a hitben, ugyanakkor mi is megerősödjünk a hitünkben. Nagyon jól hangzik ez az év, úgy érzem, bátran lehetne elvárásunk az egyházzal szemben, hogyha már nekünk szentelték ezt az évet, hogy együtt lehessen fiatal és idős, és a fiatalság is lehetőséget kapjon, hogy megismerje a keresztény életet.
  • (…) Reméljük, sok fiatalt ismerünk meg, hogy példát vegyünk és mutassunk egymásnak, hogy Istennel találkozhatunk, hozzá közelebb kerülhetünk, így buzgóbb, keresztényibb életet éljünk. A fiatalság el van nyomva, az anyagias világ miatt inkább csak dolgoztatják őket a megélhetés miatt. Reméljük, most lehetőség lesz nekik is, nekünk is fejlődni, növekedni lelkiekben. Hisszük és valljuk, hogy Isten munkálkodik ebben az évben is, hisz ez az ő akarata is, hogy az Ifjúság éve legyen. Mi neveljük fel a következő generációt, és fontos, hogy miként tesszük azt. Mi vagyunk a felelősek azért, hogy az egyház fennmaradjon, megmaradjon. Rajtunk a sor, hogy Isten igéjét továbbadjuk, hirdessük. Felelősek vagyunk mi is, hogy az ifjúságnak tere legyen a világban.

A csíkszentdomokosi ificsapat tagjai

MEGOSZTÁS