Szerzetestalálkozó a kiengesztelődés jegyében

2
3119
„Kiengesztelődés!” mottóval 2017. november 18-án nagyszerű lélekemelő és -építő módon, a borongós idő ellenére derűs hangulatban zajlott le az őszi szerzetestalálkozó a háromszéki Esztelneken. A találkozó fő színhelye a Nagy Mózes Általános Iskola volt, valamint a ferences kolostor és templom.
A találkozó moderátorai a jezsuita szerzetesek voltak, házigazdák a ferencesek.
A harmincegy résztvevő az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szociális Testvérek Társasága, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek, a piaristák, pálosok, jezsuiták és ferencesek voltak. Jöttek Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Gyergyószentmiklósról, Brassóból, Árkosról, Székelyudvarhelyről, Csíksomlyóról, Csíkszentdomokosról, Kézdiszentkeresztről és helyből, Esztelnekről.
A találkozó mottójának mozzanatait mélyítették el az ima, a páros beszélgetés és közösségi megosztás révén. Ezt követte a kötetlen beszélgetés keretében elfogyasztott ebéd a kolostorban, majd a kiértékelő és befejezésül a nemrég felújított templomban bemutatott szentmiseáldozat és az Úrral való egyesülés a szentáldozásban.
Jó volt együtt lenni és együtt járni a kiengesztelődés útját, s végezni a kiengesztelődés imáját!

Kép és szöveg: Kakucs Szilveszter OFM

 

MEGOSZTÁS

2 HOZZÁSZÓLÁSOK