Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldöttgyűlése

0
1354
Fotók: Fábián Zoltán

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) őszi küldöttgyűlését november 10–12. között tartották Tatán, mintegy száztízen vettek részt az eseményen. Kovács Sándor főesperes-plébános megbízásából Kolozsvárról négyfős képviselet vett részt az eseményen.

Péntek délután a városházán, a köszöntőbeszédek után Hidán Csaba László régész, történész, harcművészet-oktató tartott előadást a magyar nemzet példaképéről, Szent László királyról.

Szombat, az aktív részvétel és együttgondolkodás napja, szentmisével indult, amelyben a homíliát Makláry Ákos görögkatolikus pap, a KÉSZ egy éve megválasztott elnöke tartotta, beszédét Tours-i Szent Márton alakjára alapozta. A lelki töltekezés után a Menner Bernát-zeneiskola dísztermében a  szellemi munkáé volt a főszerep; ehhez az alapot tíz napirendi pontban foglalták össze a szervezők. Az elnökség beszámolt az előző küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, majd részletes tájékoztatást adott a KÉSZ 1996-ban elhunyt alapítójának, Csanád Béla professzor hagyatékát képező egyik ingatlan jogi helyzetéről.

A legintenzívebb aktivitást a műhelymunka jelentette, amelyben a csoportok a következő tíz év terveiről gondolkodtak együtt. Az egyik munkacsoportban kizárólag határon túli társszervezetek tagjai dolgoztak, vagyis a Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkezett képviselők. A workshop eredményeit plénumban ismertették a szóvivők. Néhány közös markáns pont volt: a KÉSZ fiatalítása, nyitás főként a vallásukat nem vagy a maguk módján gyakorlók tábora felé, intenzívebb médiajelenlét és vezető véleményformálás, további közös zarándoklatok szervezése, az Eucharisztikus Kongresszus előkészítésében való részvétel, illetve annak a téves elképzelésnek a lebontása, amely szerint csak diplomás embernek van helye és szerepe a KÉSZ-ben, ehelyett minden olyan gondolkodónak, aki a keresztény értékek szerint, hitelesen él. Végül a 2018-as évi országos programokról tartott rövid tájékoztatást az elnökség.

A nap a piarista rendház refektóriumában zárult, ahol átadták az idei Szent Adalbert- és Csanád Béla-díjakat. Előbbit Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója kapta, aki elmondta, azért kedves számára ez a kitüntetés, mert az összmagyarságért végzett munkájáról szól. A szövetség alapítójáról elnevezett díjjal Osztie Zoltánt tüntették ki, akinek a neve és munkássága elválaszthatatlanul összekapcsolódik a KÉSZ utóbbi két évtizedével, hiszen 2016 novemberéig volt annak elnöke. A borkóstolóval egybekötött vacsorán természetesen a kötetlen, személyesebb hangvételű beszélgetéseknek is helye volt.

Vasárnap a Szent Márton-napi búcsús szentmise után indult ki-ki a saját útján hazafelé, jómagam azzal a kérdéssel: vajon kész vagyok-e teljesíteni Krisztus missziós parancsát, az „írástudók felelősségével”?!

Serbán Mária