Találkoztunk és énekünkkel dicsőítettük az Urat

Olvasói levél

0
2370

Lassan már hagyománynak is tekinthetjük a felsőháromszéki római katolikus gyermekkórusok találkozóját, amelyet Isten kegyelméből harmadik alkalommal tartottunk meg a Boldog Özséb-templomunkban. A találkozó október 21-én, szombaton szentmisével kezdődött, amelyet Vargha Béla főesperes celebrált, a részt vevő egyházközségek papjainak részvételével. Az esperes úr a rendezvény fővédnökeként buzdította a kis dalosokat, hogy járjanak továbbra is próbákra és legyenek büszkék, hogy e nemes feladat elvégzésében részt vesznek.

A szentmise után következett a kórusok seregszemléje. Elsőként a házigazda, a Boldog Özséb gyermek- és ifjúsági kórus lépett fel Gergely Gábor vezetésével, őket a Péter Arthur vezette kovásznai templomi szkóla követte, akik először vettek részt ezen a rendezvényen. Utánuk a szintén első alkalommal megjelenő kézdikőváriak következtek Csulak Csaba vezetésével. A nyújtódi gyermekkórust Klára József irányította, majd a sort a népes kézdiszentléleki gyermekkórus zárta Dávid István vezetésével.

A fellépő kórusok után Fórika Balázs mint egyházzenei bizottsági tag röviden értékelte a fellépők előadását. Méltatva a nehéz gregorián tételeket, a három szólamot is bevállaló kórusokat, illetve a karvezetők odafigyelését a repertoár kiválasztásánál, nem feledkezve meg nagy elődjeinkről, Szent László királyról és Kodály Zoltánról, akiknek emlékévét idén üljük.

Végül a kórusok egy karácsonyi dalt tanultak meg két szólamra, ezzel is bővítve repertoárjukat, az ünnep közeledtével pedig ki-ki saját egyházközségét is megörvendeztetheti angyali énekével. Az emléklapok és kis ajándékok átadása után a találkozó közös ebéddel ért véget. Mivel ebben az évben a pályázatunk nem kapott pozitiv elbírálást, így a rendezvény teljes költségét a Beatus Eusebius Egyesület és a Boldog Özséb-plébánia vállalta magára. Ez úton is hála és köszönet Nt. Dr. Kerekes László plébános urnak és mindenkinek aki közvetlenül, vagy közvetve támogatta rendezvényünket. Deo gratias!

Gergely Gábor