Hálós Szent László-találkozó

0
1130

Körülbelül százötven résztvevő érkezett a 2017. november 3–5. között zajlott, a Partiumi Háló Egyesület és nagyváradi püspökség által szervezett Kárpát-medencei Szent László-találkozóra. Az alkalom nyitóünnepségét a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében tartották, ahol Konrád Katalin igazgató, a Partiumi Háló Egyesület elnöke köszöntötte a Partiumból, Erdélyből, a Délvidékről, Magyarországról és Ausztriából érkezett vendégeket, azt kívánva nekik: kíváncsian és nyitott szívvel vegyenek részt a programokon, töltekezzenek lelkileg.

Ezután a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság képviseletében jelen lévő Czibolya Gábor, a Szent László-év Tanácsadó Testületének tagja kapott szót, aki felidézte, hogy január 4. óta foglalkoznak kiemelten a lovagkirály alakjával, az emlékév témájával. Hangsúlyozta: Szent László közép-európai szent, akinek a személyisége összefonódik a nemzettudattal és erősíti az összefogást.
Fodor József általános helynök személyesebb hangvételű történetekkel érzékeltette, hogy számtalan jele van Szent László mostani jelenlétének is, és kedves számára Nagyvárad, pártfogóként, közbenjáróként gondol ránk az örökkévalóságból. Azt is felidézte: annyira felemelő volt az idei körmenet a koponyaereklyével a Festum Varadinumon, hogy Erdő Péter bíboros is mint követendő példát szokta emlegetni. Az általános helynök ugyanakkor egy kevésbé ismert Szent László-legendát is elmesélt a hallgatóságnak.
A megnyitó után kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott az együttlét, majd az ebéd után a várba zarándokoltak a hálósok, ahol Mihálka Nándor régész és Lakatos Attila, a püspökség kulturális referense fogadták őket. A háromnapos Kárpát-medencei Szent László találkozó záró szentmiséjét vasárnap, 2017. november 5én Böcskei László celebrálta.

Kép és szöveg: Hírek.várad.org

MEGOSZTÁS