Akkreditált képzés óvónőknek

Fókuszban a hátrányos helyzetű gyermekek

0
1181

A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezettel való együttműködésben akkreditált képzést indított Szatmár és Máramaros megyebeli óvodákban dolgozó szakemberek számára. A képzés célja a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes felzárkóztatásának elősegítése.
A svájci alapból finanszírozott képzésen húsz településről vettek részt óvodai pedagógusok. A településeket a tanfelügyelőség jelölte ki, az intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek aránya alapján. A kiválasztott helységek: Ákos, Tasnád, Tasnádszarvad, Mezőterem, Lázári, Hirip, Érszakácsi, Szamosudvari, Sárközújlak, Szelestyehuta, Szaniszló, Szakasz, Magyargéres, Krasznabéltek, Mikola, Vetés, Óvári, Kis- és Nagypeleske, valamint Nagybánya.
A képzést hátrányos helyzetű roma gyermekek fejlesztése és felzárkóztatása területén nagy tapasztalattal rendelkező trénerek tartják. A tréning bevezető része október 30–31-én zajlott, második része pedig jövő év februárjában lesz. Az itt elsajátított ismereteket a részt vevő pedagógusok mentorálás által mélyítették el.
Az óvodák, amelyekben a képzésben részt vevő pedagógusok tevékenykednek, a szakemberformálás mellett részesültek 1800 svájci frank értékű taneszközben és játékokban is.

Palincas Erika