Családostalálkozó Kisjenőn

0
1300

A katolikus egyház egyre nagyobb hangsúlyt fektet a családok egyházon belüli szerepére. Fontos, hogy a családban élők megértsék és megérezzék, nemcsak az egyház van a családért, hanem a család is befolyásolja, formálja, segíti az egyházat. Az egyház és a családok kapcsolatának elmélyítésére jó alkalmak a jegyesoktatások, a családoscsoportok működtetése, a családostalálkozók.

A temesvári egyházmegyében egyre inkább hangsúlyt kap a családpasztoráció, amely a családok támogatásáért és a gyermeknevelés segítéséért dolgozik. A gyereknevelés alapja pedig a hit és az önnevelés, ahogy Josef Kentenich, a katolikus Schönstatt nevelési és családmozgalom alapítója vallja: „Isten kegyelme nélkül nem lehetséges istengyermeket nevelni”. Tovább gondolva ezt a mondatot, Isten kegyelme nélkül nem lehet istencsaládot ápolni. Ezt a folyamatot segíti a családok életében az egyház.

Október 21-én az arad megyei Kisjenőn gyűlt össze több, mint húsz család, hogy Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadásait hallgassa. A regionális családi találkozóra Krasznától Temesvárig, Nagyváradtól Aradig, több helyszínről érkeztek. A nap rövid bemutatkozás után két előadással folytatódott. A párkapcsolat folyamatos önnevelést és nyitottságot igényel, ez volt az első előadás központi gondolata. Pécsi Rita rámutatott arra, hogy különbözőképpen működik a női és a férfi agy. Számos példával érzékeltette ezeket az eltéréseket. Állítja: ezen jellemzők ismeretében könnyebb a kölcsönös megértés, ezáltal a házastársak elkerülhetnek banális konfliktusokat. Valószínűleg mindenkinek ismerősen csengenek a következő gondolatok: a férfiak sosem találnak meg semmit; a férfiakkal nem lehet beszélgetni; a férfiak nem elég figyelmesek; a nők párhuzamosan több dologra képesek figyelni; a nők sokszor felnagyítják érzelmeiket, és sokat beszélnek. Az előadó elmagyarázta, ezek a mondatok a nő és a férfi gondolkodásbeli különbségéből és eltérő igényeiből származnak. A sok példának és az élvezhető előadásmódnak köszönhetően a hallgatóság együtt nevetett az előadóval, hisz mindenki megértette, az, amit eddig párja hibájaként rótt fel, az valójában a legtermészetesebb tulajdonsága.

A második előadás érdekes, kevésbé ismert és hangoztatott témát járt körül: az apaság és az apakép fontosságáról szólt. A legfontosabb talán az, hogy a gyermek istenképe az apa mintájára alakul ki. A gyermek az édesapján keresztül találkozik a ismeretlennel, rajta keresztül alakítja ki képét a transzcendens világról. Az apa által tanul meg kapcsolatokat létesíteni, hisz ő az első és legfontosabb külső személy az életében. Az egyén életét teljesen meghatározza az apakapcsolata, ez egész életére önbizalmat és biztonságot adhat. De lehet teljesen bénító is. Nagyon fontos az édesapa jelenléte a fiatal életében, hisz ez a személy van a legnagyobb hatással a döntéshozatalára. Az előadó bemutatta, hogyan változik a gyermek viszonyulása az apjához az egész életút alatt.

Az előadások utáni megbeszélések, tapasztalatcserék jól mutatták, hogy szükség van ilyen jellegű előadásokra, mert nemcsak új ismereteket adnak, hanem visszaigazolnak, felhívják a figyelmet aktuális problémákra vagy sokszor tisztázzák a múlt eseményeit. Fontos az önnevelés is, hiszen gyereket nevelni, párkapcsolatban élni egészséges énképpel lehet. A cél nem a tökéletesség, hanem a törekvés. A gyerek számára a legfontosabb, hogy lássa szüleit felállni, próbálkozni, törekedni.

 

Külön öröm volt látni, hogy a házaspároknak szóló előadásokat papok is végighallgatták. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a klérus próbálja közelebbről megismerni a családok élethelyzeteit, problémáit, azért, hogy minél jobban kísérhessék a családban élőket. A beszélgetéseken körvonalazódott, hogy a házaspároknak igényük van a papok és az egyház segítségnyújtására. Kiemelték, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az igényes jegyesoktatásra, házasságfelkészítőkre is. A nap szentmisével zárult. Fontos a közös beszélgetések, felismerések mellett az imában való együttlét, hisz ez magasabb szintre emeli az összetartozás érzését, nemcsak szülőként és házastársként, hanem Isten gyermekeként is. Jó minél több információt gyűjteni életünkhöz, de ezek gyakorlatba ültetését a Szentlélek vezeti.

Mindig nagy öröm igényes programokat látni. Ez a regionális találkozó biztosan nagy lendületet adott a jelenlevőknek a családi életben és a gyermeknevelésben. Volt miről beszélgetni az autóban hazafele a többórás út alatt…

Kedves Emőke és Keresztes Péter/Temesvári Egyházmegyei Családpasztorációs Központ, domusfamiliassite.wordpress.com