Boldogabb családokért képzés

0
1520

Immár hatodik alkalommal szerveztek képzést a Családpasztorációs Iroda munkatársai a „Boldogabb családokért” iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban október 13–14. között.

A program 2012-ben indult el a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szakmai felelősének és munkatársainak, valamint a Szatmári Egyházmegye családreferensének, Lepedus Istvánnak a támogatásával. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény, illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által a tudatos családtervezés segítése. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően. A program keretén belül 7-18 éves gyerekekkel foglalkozunk elsősorban osztályfőnöki- vagy plébániai hittanórákon. Az október második hétvégéjén szervezett eseményen négy házaspár és egy hajadon vett részt Szászrégenből, Gyergyóremetéről, Csíkmadarasról, Zetelakáról és Csíkszentdomokosról, keresztény értékrend szerint élő házaspárok, szülők, pedagógusok, egyházi alkalmazottak. A képzést a Családpasztorációs Központ munkatársai, Kertész Tibor és Marika tartották.

A jelenlevők beszámolói:

„Sokoldalú és minden részletében fontos családi és élettani problémák feltárásának módját ismerhettük meg ezen a hétvégén. Játékos és pedagógiailag érdekes módszerek révén megtapasztalhattuk azokat a lehetőségeket, amelyek révén iskolai foglalkozásokon szólhatunk és tanúbizonyságot tehetünk önbecsülésről, hitről, erkölcsi tartásról, értékekről, tisztaságról, az embertárs tiszteletéről, a házasságban való hűségről. Derűs és könnyes pillanatokat okoztak a foglalkozáson megjelent korábbi önkéntesek is, akik megosztották a szolgálattal járó nehézségeket és kellemes pillanatokat, bátorítást és hitet nyújtva, hogy ha nem is tapasztalható azonnali eredmény, ezt a munkát kell és érdemes vállalni fiataljainkért, nemzetünkért. A program végén szentmise keretében adtunk hálát a kapott kegyelmekért és kértünk áldást arra, amit az elkövetkező tanévben szeretettel szeretnénk megosztani fiatalokkal, pedagógusokkal.” (Kiss-Miki Melinda pedagógus, Szászrégen)

„Egy érdekfeszítő, jövőorientált és lélekmelengető programon vettem részt egyedülállóként öt nagyszerű házaspár mellett. Bevallom, amikor megismertem a résztvevőket, kicsit tartottam attól, hogy én nem vagyok odaillő. De amikor kezdtem megismerni érzéseiket, gondolataikat és fájdalmaikat, rájöttem, hogy nagyon is jó helyen vagyok, hiszen – a saját szüleim mellett – életre szóló példaképekre tehetek szert. Köreikbe fogadtak és éreztették velem: örülnek, hogy én is közéjük tartozom e rövid időre. A programvezető házaspár felkészülve és tudatosan, mégis meleg szívvel gondoskodtak arról, hogy megismerjük a programot. Tetszett, hogy nagyon személyesen beszéltek velünk és áradt belőlük a főparancs megtartása – az Istenszeretet és a felebaráti szeretet. A program nem csak arra nevelt, hogy hogyan tudok másokat a boldog családi élet fele terelgetni, hanem arra is, hogy saját magamat hogyan tudom felkészíteni egy keresztény házasságra és családtervezésre. Azt is kijelenthetem, hogy ez a program egyben segített abban is, hogy közelebb kerüljek Istenhez, önmagamhoz és embertársaimhoz. Olyan pillanatokban volt részem, amiket szeretném, hogy egész életemre a szívembe vésődjenek, és amikor hatalmassá lesz rajtam a csüggedés, tudjam elővenni és beléjük kapaszkodni. Hiszem, hogy ennek a programnak nemes célja van, és ha valaki nyitott szívvel vesz részt, megérti e csodát és odaadással fog munkálkodni Isten szőlősében.” (Sebestyén Izabella pasztorálasszisztens, Székelyudvarhely)

Kertész Tibor