Képes beszámoló: Veni Sancte Gyulafehérváron

0
2840

2017. szeptember 29-én, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye és a székesegyház védőszentjének, Szent Mihály angyalnak az ünnepén, délelőtt 11 órakor vette kezdetét a székesegyházban az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa Jakubinyi György érsek volt, és szentbeszédet mondott Kiss Endre, a papnevelő intézet spirituálisa.


A szentmise keretében tettek esküt, és vallották meg hitüket a szeminárium új tanárai, Bodor Attila kudzsiri plébános, Kiss Endre spirituális, László István a Majláth Gusztáv Károly teológiai líceum prefektusa és egyetemi tanár.


Délután fél hatkor nyitotta meg a szeminárium Aula Magnájában a 2017–2018-as akadémiai évet András István szemináriumi rektor.


Az évnyitó ünnepségen Jakubinyi György érsek, Vik János dékán, Oláh Zoltán intézeti igazgató, András István rektor mondott beszédet, majd azt követően a papnevelő intézet első éves növendékeit köszöntötték a közösségben.


Az ünnepség végeztével szeminárium kápolnájában Kiss Endre spirituális vezetésével a vesperást végeztek.

Az új tanévet háromnapos lelkigyakorlattal indították a szeminárium növendékei. A 2017. szeptember 29-étől október 2-áig tartó alkalom moderátora Kiss Endre volt.

Kép: Mester Arnold
Szöveg: a Seminarium Incarnatæ Sapieniæ közlése alapján