Küzdeni Szent Mihály segítségével

0
1266
Darvas-Kozma József: legyünk engesztelő nemzet, tisztítsuk meg lelkünket. Fotók: Fodor György

A gyulafehérvári főegyházmegye Csíkszeredában székelő segédpüspöke, Tamás József mutatta be a főpapi búcsús szentmisét a zsúfolásig megtelt kolozsvári Szent Mihály-templomban szeptember 29-én. A püspök bevezetőjében párhuzamot volt Szent Mihály főangyal és Isten szolgája Márton Áron püspök között, hiszen mindketten a hit és az igazság bajnokai. A főünnepi szentmise felkért szónoka Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai esperes-plébános, a Krisztus Világa lelkiségi havilap alapító főszerkesztője, a Mária Légió lelkivezetője volt.

Megtöltötték a templomot az ünneplő hívek, zarándokok és az ifjúság

Prédikációjában idézett Szent II. János Pál pápai szolgálata elején történt beszélgetésből, akitől megkérdezték: miért vallásos a lengyel nép. A lengyel nép azért vallásos, mert mindenki imádkozik mindenkiért – válaszolta a szentatya. A mi vallásosságunk is legyen imádkozás és engesztelés. Az égi oltalom nem azt jelenti, hogy nem érnek bennünket csapások, megpróbáltatások, hanem azt, hogy Isten „a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok”. Ez a tisztulás jele. Legyünk engesztelő nemzet, tisztítsuk meg lelkünket. Ha egy nép nem az Úrtól kapott küldetését tölti be, megszűnik a történelme, élete értelmét veszíti. Minden fennmaradó nép jó, értelmes és maradandó életre lett kiválasztva, csak megmaradjon a hitben – összegezte Darvas-Kozma József.

A szentmise végén Kovács Sándor, a kincses város főtemplomának plébánosa hangsúlyozta: örömmel tölt el, hogy ilyen sokan tartották fontosnak részt venni a búcsús szentmisén. Jóleső érzéssel láthatjuk a templomban a sok gyermeket és fiatalt, ami megerősít abban, hogy Erdélyben is van jövőnk. Tudatában kell lennünk annak, hogy ez a nehéz időszak, amiben élünk, lehetőséget ad a gonosznak a kísértésre, a rombolásra, a gyűlöletre, de hitünkért, nemzetünkért, békességért, igazságosságért, örömért vívott nemes küzdelmünkben mindnyájan számíthatunk Szent Mihály főangyal mennyei támogatására és védelmére. Megemlékeztünk Isten szolgája Márton Áron püspök mennyei születésnapjáról, hiszen 37 évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én adta vissza halhatatlan lelkét Teremtőjének. Ha pedig valakiről elmondhatjuk, hogy szentéletű hitvalló volt, akkor az bizonyosan Isten szolgája Márton Áron püspök, aki örökké él Isten jobbján – nyomatékosította Kovács Sándor, akinek kezdeményezésére a jelenlevők imádkoztak a szentéletű főpásztor mielőbbi boldoggá, illetve szentté avatásáért.

A főünnepi szentmise hitvallásos hangulatát és érzését emelte az egyházzenei szolgálatot végző Szent Cecilia-kórus és -kamarazenekar, amelynek tagjai Potyó István karmester, tanár vezetésével minőségi szinten előadták Kodály Zoltán Missa Brevis művét. Közreműködött, illetve szólót énekelt Gebe-Fügi Renáta, Egyed Apollónia, Molnár Mária, Márton Szabolcs, György Róbert, Vincze-Dallos Csilla koncertmester és Geréd István kántor. Énekelt a Báthory István-líceum vegyes kara, zongorán kísért Fodor Ilka Borbála.

Fodor György