Hogy Isten kerülhessen a középpontba

Életük súlypontjait vizsgálták meg a szeptember 26-án Nagykárolyban szervezett Szent Ignác-i lelkidélután résztvevői

0
1604

A nagykárolyi Szent László közösségi házban találkoztak azok a helyi és kálmándi római katolikus hívek, akik érdeklődnek a Szent Ignác-i lelkiség iránt, végzik a hétköznapok lelkigyakorlatát. A püspökség világiak irodája szervezett számukra kedden délután öt órától lelki programot, mely a hétköznapok zajától való elvonulás lehetősége mellett életvizsgálatra adott lehetőséget.

Mi életünk sarokköve és mi adja a biztos forgástengelyt? – tették fel a kérdést. Hogy erre választ kaphassanak, először is áttekintették, miről szólnak hétköznapjaik, mi foglalja le általában gondolataikat, mire fordítják idejüket. Ezzel együtt megvizsgálták azt is, mitől fordítják el tekintetüket ahhoz, hogy megfeleljenek az előbbieknek, s mi hiányzik teljesen az életükből a jelenlegi prioritási lista követése miatt.

Kezükbe vették a Szentírást is, és Jézus szavaival, melyek a gondviselésre való hagyatkozásra intenek (Mt 6,25–34), próbálták életüket egyeztetni. Az egzisztenciális aggodalmak sokszor a valós problémát túllépve hatalmasodnak el, s veszik el az időt a széptől és a jótól, Istentől – állapították meg. A bibliodráma segítségével dolgozták fel az említett részt, amely a szöveg olvasása közben felbukkanó benső képekre épít, de a módszer lehetővé teszi, hogy a tapasztalatok is felszínre kerüljenek. Isten szava így a bibliai történetben mindenkinek személyes, benső látássá, hallássá válhat – mondták el kérdésünkre a bibliodrámáról a szervezők. Később a téma elmélyítését a kiscsoportokban történő megosztások is segítették.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok arra irányulnak, hogy végzői életüket rendezhessék. Ehhez megnézik, miről szól életük valósága. Ez a szembenézés lehetőséget ad, hogy változtatásokat tegyenek annak érdekében, hogy Isten kerülhessen a középpontba. Szent Ignác-i csoportok az egyházmegye több pontján működnek, és továbbra is várják az érdeklődőket. További információkért és a csatlakozás igényének kifejezéséért a püspökség világiak irodáját lehet felkeresni.

Józsa János