A házasság és a család védelmében

A Romániai Püspöki Konferencia pásztorlevele

0
1971
Románia katolikus püspökei az idei őszi konferencián. Fotó: Jászvásári Római Katolikus Püspökség / Adrian Cuba

Krisztusban szeretetett testvérek!

A prófétai lelkületű fatimai látnok, Lucia dos Santos nővér 1981-ben Rómában, a házasság és a család védelmére szentelt II. János Pál Intézet alapítása alkalmából így fogalmazott: „A döntő küzdelem Krisztus uralma és a sátán között a házasságra és a családra vonatkozik majd. Azoknak, akik a család javáért fáradoznak, üldöztetésben és szenvedésben lesz részük. De nem kell félniük, mert a Szűzanya már letaposta a sátán fejét.” Ezáltal Lúcia nővér a család védelmét és a gonosz feletti győzelmet Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéhez kötötte.

Az elmúlt évtizedekben a család és a házasság intézménye elleni folyamatos támadásnak vagyunk a tanúi itt, Európában és az egész világon. Egy árnyalt harc ez, melyet paradox módon a szabadság nevében vívnak, egy tévesen értelmezett szabadság nevében, amely eltorzítja a családról és a házasságról alkotott fogalmunkat.

A dolog súlya abból fakad, hogy a teremtés alapigazságát veszik célba, megkérdőjelezik a férfi és a nő közötti kapcsolatnak, az élet továbbadásának és a gyermekek nevelésének fontosságát. Mi, romániai püspökök, hogy ne fejeznénk ki aggodalmunkat a házasságot és a családot érő támadásokkal szemben?

Üdvözöljük a civil társadalom reményteli kezdeményezéseit, a nagyszámú egyesületeket és alapítványokat, amelyek összefogtak a házasság és a család védelmében. Imáinkba foglaljuk, bátorítjuk és támogatjuk őket! Imádkozunk továbbá a közeljövőben – október-november táján – tartandó népszavazásért is, amely az alaptörvény 48-ik cikkelyének módosítására irányul.  Egyetértünk azzal, hogy Románia alkotmányában „a család a felek szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság” helyett „a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság” szerepeljen, mint szükséges lépés a házasság és a család védelmében.

Kérjük híveinket és minden jóakaratú embert, hogy támogassák ezt a kezdeményezést otthonaikban, munkahelyeinken, barátaik, rokonaik, ismerőseik körében. Javasoljuk és bátorítjuk az apostolkodásnak ezt a formáját, mint szilárd tanúságtételt az Isten rendelte házasság és család szépsége mellett, válaszul az azok elpusztítását célzó árnyalt kampányra.

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlunk a család támogatására irányuló minden törekvést, azzal a reménnyel, hogy Románia is csatlakozik azon európai országokhoz, amelyek alaptörvényükbe foglalták a férfi és a nő közötti házasság fontosságát.

Paptestvéreinket arra kérjük, hogy októberben, a rózsafűzér hónapjában, minden vasárnap így imádkozzanak:

Oltalmad alá menekülünk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk, engeszteld nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

Románia katolikus püspökei

 

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/ Vakon Zsolt