Sajtóközlemény: Miről szólt a püspöki konferencia?

A fiatalok, a családok és a társadalmi kommunikáció a katolikus püspökök figyelmének középpontjában

0
1635
Értekezlet a konferencia nyitónapján. (Fotó: Adrian Cuba)

A családok, az ifjúság és a katolikus oktatás, az egyházi kommunikáció eszközei és útjai, illetve az egyház missziós tevékenysége is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia őszi ülésén részt vett római és görögkatolikus püspökök által feldolgozott témák között. Az ülés munkálatai 2017. szeptember 18-20. között zajlottak Jászvásáron (Iași), a Jászvásári Római Katolikus Püspökség szervezésében, amelyen részt vett Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is. Az ülés meghívott előadója volt Dario Viganò, a vatikáni Kommunikációs Titkárság prefektusa, aki vázolta a jelenlévőknek, hogy milyen reformokat léptetnek érvénybe a vatikáni kommunikáció terén, és ezeknek milyen következményei vannak az egyes részegyházakra nézve.

A jászvásári papnevelő intézet munkatársainak bevonásával különböző egyházjogi témákkal is foglalkoztak a püspökök: Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának, illetve az egyházi bíróságok tevékenységét és az egyházi javak kezelését szabályozó dokumentumoknak a gyakorlati alkalmazása, továbbá a papképzés jelenlegi helyzete és lehetséges útjai.

A katolikus püspökök támogatják az alkotmány 48. pontja 1. bekezdésének módosítását célzó népszavazás megszervezését, amellyel kapcsolatosan egy pasztorális levelet is megfogalmaztak.

A főpapok vizsgálat tárgyává tették a külföldön szolgálatot teljesítő papok helyzetét, illetve a Romániai Püspöki Konferenciának a katolikus oktatás terén indított kezdeményezésének eredményeit.

A konferencia tagjai ellátogattak Cotnari-ba, a legősibb moldvai katolikus központok egyikébe, ahol korábban több templom, latin nyelvű iskola, könyvtár és kutatóközpont is működött. Elhangzott, hogy az Európai Unió 2018-at a kulturális örökség éveként hirdeti meg, ami a katolikus egyházat saját örökségének jobb megbecsülésére kell ösztönözze.

A püspökök üdvözölték a romániai ferencesek azon kezdeményezését, hogy 2018. május 7. – június 15. között Romániába hozzák Páduai Szent Antalnak, a keresztény családok oltalmazójának és közbenjárójának az ereklyéit, illetve megerősítették a romániai Katolikus Akció megválasztott vezetőségét.

Megállapították, hogy a következő időszak eseménydúsnak ígérkezik, különös tekintettel a romániai püspökök 2018-as ad limina látogatására, amelyre a Romániai Püspöki Konferencia tagjai már odaadóan készülnek.

A püspökök megegyeztek abban, hogy a Romániai Püspöki Konferencia következő ülése Balázsfalván kerül megszervezésre 2018. április 30. – május 2. között.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu titkár
Fordította a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség sajtóirodája.