Érvényét veszítette az Unirea Nemzeti Kollégium bérleti szerződése

2
12496
Fotó: Takó István

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány Kuratóriuma szeptember 16-án tartott ülését követően sajtóközleményben tudatta a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum jogi megszűnése miatt az egyház érvénytelennek tekinti a város polgármesteri hivatalával kötött bérleti szerződést, amelynek alapján az Unirea Nemzeti Kollégium a Státus-főgimnázium épületében jelenleg is működik.

A jelen helyzetben, mindkét iskola jövőjének biztosítása érdekében a Státus tárgyalás kezdeményezésére szólítja fel a helyi hatóságokat. A közlemény teljes terjedelmében, magyar és román nyelven az alábbiakban olvasható.

 

SAJTÓNYILATKOZAT – 2017. szeptember 16.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány tekintettel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban kialakult helyzetre, megvizsgálta a szerződést, amelyet az ingatlanra a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával kötött. Megállapítást nyert, hogy a 23. cikkely előírásait a polgármesteri hivatal nem tartotta be, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti.

Elkerülendő, hogy az Unirea Fűgimnázium diákjai arra a sorsa jussanak, mint amilyen bizonytalan helyzetbe kerültek a katolikus teológiai líceum diákjai, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elvárja, hogy a polgármesteri hivatal 30 napon belül egyeztessen egy új szerződés megkötéséről.

Reméljük, hogy intézményeink közösen megoldást találnak mind a Római Katolikus Teológiai Líceum, mind pedig az Unirea Főgimnázium diákjai érdekében.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány folyamatosan keresi az ügyben érintett felek számára elfogadható megoldást.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány Kuratóriuma


COMUNICAT DE PRESĂ – 16 septembrie 2017

Având în vedere problemele legate de Liceul Teologic Romano-Catolic din Tg-Mureș, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania, a analizat precizările contractului încheiat cu Municipiul Tg-Mureș și a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 23, fapt pentru care se reziliază contractul.

Pentru a nu pune elevii Colegiului Național Unirea în situația celor de la Liceul Teologic Romano-Catolic, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania invită Primăria Municipiului Tg-Mureș să se prezinte în termen de 30 de zile la negocieri privind încheierea unui nou contract.

Sperăm, că instituţiile noastre împreună vor găsi rezolvarea atât pentru problemele legate de elevii Liceului Teologic Romano-Catolic, cât și pentru cele privind elevii Colegiului Național Unirea.

Fundația Statusul Romano-Catolic caută în continuare găsirea unor soluții acceptabile pentru ambele părți.

Corpul de Curatori a Fundației Statusului Romano-Catolic din Transilvania

 

2 HOZZÁSZÓLÁSOK