Kökényesden alszerpapavatást ünnepeltek

0
1386

Szeptember 8–án, Kisboldogasszony napján, a templombúcsúi szent liturgia előtt Vasile Bizău máramarosi görögkatolikus megyés püspök kézföltétele által alszerpappá avatta Simon István teológust, aki a kisebb rendek ezen fokozatának felvételével, az alsópapság rendjében áldással kapott jogot az istentiszteleteken való segédkezésre. E fokozat egyfajta speciális elköteleződést jelent, ami gyakorlatilag átmeneti funkció a felolvasói rend és a diakonátus között. Az ünnepi alkalom körmenettel folytatódott, majd olajkenettel és szeretetvendégséggel zárult.

Pallai Béla