Nevelni, hirdetni, átalakítani

0
1508
Piarista nővér egy neveltjükkel

A kegyes iskolák rendje, közismertebben a piarista rend alapításának 400 éves jubileumát ünnepli idén. V. Pál pápa 1617. március 6-án hagyta jóvá a Kegyes Iskolák Páli Kongregációját, és első rendi elöljárónak  Kalazanci Józsefet jelölte ki. Az évforduló erdélyi viszonylatban is fontos esemény, hiszen itt mindmáig él a piarista szellemiség. A kerek évforduló alkalmából a Vasárnap szeptember 3-ai száma kétoldalas összeállítást közöl. Kedvcsinálóként ebből közlünk szemelvényeket.

Emlékezés és ünneplés

A jubileumi évet ünnepélyes keretek között 2016. november 27-én Rómában nyitották meg, a rend San Pantaleo-főtemplomában tartott szentmisével, amelyet João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa mutatott be. Akkor felolvasták a jubileumi év szentszéki bulláját, amelyben Ferenc pápa teljes búcsút hirdetett az egyház vonatkozó előírásai szerint. A jubileumi év 2017. november 25-én zárul ugyancsak a San Pantaleo-templomban bemutatott szentmisével, amelyet Pedro Aguado generális mutat be. A jubileumi esztendő jelmondata: „Nevelni, hirdetni, átalakítani”. A piaristák számára a rendalapító, Kalazanci Szent József által új hangszínt kapott a szerzetesi, papi és tanári hivatás.

A fontosabb magyarországi, egyben erdélyi vonatkozású programok a következők: rendtörténeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 2017 novembere és 2018 márciusa között, Vashegyi György és az Orfeo koncertje a piarista kápolnában, díszközgyűlés az új városházán 2017 novemberében. Ünnepi kiadványok is készülnek, mint például a régóta tervbe vett piarista anekdotakötet, illetve Sántha Ferenc Kossuth-díjas író, piarista öregdiák tanulmánykötete is napvilágot lát.

Fodor György confrater írása további részében áttekinti többek között a piarista rend erdélyi történetét a kezdetektől napjainkig.

Sárközi Sándor piarista szerzetes a csíkszeredai jelenlétről ír, a diákok körében folyó munkáról, illetve a médiatevékenységbe való bekapcsolódásról

Schönberger Jenő szatmári püspök, piarista confrater személyes elhivatásáról, a renddel való kapcsolatáról vall, illetve a piarista férfi szerzetesek hiánya miatti sajnálatáról és az egyházmegyében lévő piarista nővérek miatti hálájáról.

Tóth Borbála piarista nővér írásában a rend nagykárolyi megtelepedését, a hivatások évének meghirdetését és annak megvalósulását, hozományait ismerteti az olvasókkal.

A rovat Bereczki Silvia sa összeállítása