Márton Áron tisztelete él

Hatodik alkalommal rendeztek konferenciát a püspök szülőfalujában

0
2865
Isten szolgája Márton Áron arcképe a csíkszentdomokosi templom falán

Történészek, kutatók ismertették a Márton Áron életével, tevékenységével kapcsolatos kutatásaik újabb eredményeiket a hatodik alkalommal megszervezett konferencián, Csíkszentdomokoson augusztus 26-án. A rendezvényről fényképes beszámolót közlünk, a bővebb szöveges beszámolónkat a Vasárnap szeptember 3-ai lapszámában ugyanezen címmel olvashatják.

Kép és szöveg: Fábián Róbert

Az ünnepi alkalom szentmisével vette kezdetét.

Jakubinyi György érsek homíliájában a mester, atya, tanító címek használatának jézusi tiltásáról beszélt.

A liturgia után a település művelődési házában vette kezdetét a konferencia.

Lázár Csilla, a csjkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője, a konferencia főszervezője köszönti az egybegyűlteket.
Jakubinyi György ismerteti legújabb, Márton Áronról szóló könyvét.
Seres Attila előadása azt a Márton Áront mutatta be, akit a lengyelek ismernek.
Benkő Levente előadását Lövétei Lázár László olvasta fel. Az értekezés címe: Szemelvények a Márton Áron elleni sajtóhadjáratból, 1948–1949
Oláh Sándor az 1949–1959 közötti időszak társadalomátalakítási kísérletéről értekezett különös tekintettel kitérve az erdélyi egyházak helyzetére.
Nagy Mihály Zoltán Márton Áron börtönből való szabadulása utáni dilemmáit taglalta.
Virt László előadásában Márton Áron és Tamási Áron kisebbségi létre, a kiszolgáltatottságra és az egymásra utaltságra vonatkozó gondolatairól értekezett.
Kovács Gergely a boldoggáavatási ügy fejleményeiről beszélt.
Zágoni Balázs beszélt az általa készített, A püspök reggelije című filmről, amelyet a jelenlévők meg is tekinthettek.
Végezetül Jakubinyi György megosztotta néhány gondolatát a film kapcsán, és reflektált a konferencián elhangzottakra.