Különleges ünnepet ültek Csíksomlyón

0
2710
(Fotó: Iochom Zsolt)

Márk Vince József OFM, a mindenki által József atyaként ismert csíksomlyói szerzetespap 2017. augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a kisebb testvérek (ferencesek) Szent István királyról elnevezett erdélyi rendtartománya névnapján ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját. A gyémántmisére Tamás József csíkszeredai segédpüspök, az éves ferences nagytalálkozóra összegyűlt erdélyi ferences testvérek, valamint a József atyát 48 éve csíksomlyói „barátként” ismerő hívek népes jelenlétében került sor a csíksomlyói kegytemplomban este 7 órától. Az alkalmat a csíksomlyói kegytemplom kórusának zenei áhítata tette ünnepélyessé. A liturgia ünnepi szónoka Orbán Szabolcs tartományfőnök volt.

(Fotó: Iochom Zsolt)

A gyémántmisén az ünnepelt így vallott:
„Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a pap élete valami örömtelen, sivár lét. Testvéreim, aki az Isten szolgálatára adja magát, arról az Úr gondoskodik, hogy az élete ne legyen sivár. Ennek megfelelően nekem is sok-sok öröm volt az életemben. Mi is lehet a pap öröme? Amikor a gyermekek és felnőttek, azaz a hívek szeméből ráragyog a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés. Amikor Istenhez vezeti a keresztény közösséget, amikor hirdeti az igét, az evangéliumot, Isten üzenetét az embernek közvetítiti, amikor gyóntat, áldoztat és szentségeket szolgáltat ki, akkor nemcsak az híveknek okoz ezzel örömöt, hanem a papnak is kimondhatatlan nagy öröm ez. A hatvan évből negyvennyolc évet itt, Csíksomlyón, a Szűzanya lábánál töltöttem. Ez papi életemben hatványozottan nagy kegyelem volt. A nehézségeken túl sok-sok örömet és küzdelmeinknek eredményt is adott a jó Isten.”

Márk József kérést is címzett a jelenlévőkhöz:
„Ennyi kegyelem láttán, megkérem a papságot, a püspök urat, a kedves híveket, hogy imádkozzanak értem, segítsenek hálát adni Istennek és a Szűzanyának a hatvan év minden kegyelméért.”

(Fotó: Iochom Zsolt)

Szöveg: Borsodi L. László és Iochom Zsolt 

 


MEGOSZTÁS