Minden Istené

Búcsút ünnepelt a mikolai közösség

0
2095
Vonulás a keresztszentelésre.
Keresztszenteléssel vette kezdetét Szűz Mária királynő ünnepén, tizenegy órától Mikola római katolikus templomának búcsúja – a szentmisére való bevonulás előtt Schönberger Jenő püspök megáldotta az udvaron álló, felújított kőkeresztet.
A keresztszentelés után bevonultak a koncelebránsok a templomba.
Az oltárnál Schönberger Jenő kifejezte a hívek irányában érzett háláját, hogy szívükön viselik a templomuk sorsát.

 

Az ünnepi esemény szónoka Fromherz Attila lajosvölgyihutai plébános volt, aki annak a valóságnak a felismerésére igyekezett a híveket rávezetni, miszerint minden jó, minden kegyelem Istentől érkezik. És így, valójában minden erény, érték és kincs az övé.

A szentmisén megtelt a mikolai templom.
A szentmisét az udvarról is számos hívő követte.

Annak ellenére, hogy keddre, munkanapra esett az ünnep, csaknem az egész falu annak hangulatában élt.
Az áldozatbemutatás végén nem tértek azonnal haza, szeretetvendégségre hívták a jelenlévőket.

Kép és szöveg: Józsa János