Túrterebes különleges Nagyboldogasszony-napi búcsúja

0
2515

Minden évben a helyi és elvándorolt túrterebesiek találkozónapja a Nagyboldogasszony-napi búcsú, amikor falubeli és zarándok hívek együtt ünneplik Szűz Mária mennybevételét. A település római katolikus templomának búcsúmiséjét idén is, hagyományszerűen a főbejárat előtt felállított szabadtéri oltárnál mutatták be.  A tizenegy órától kezdődő szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő püspök volt, aki bevezetőgondolataiban a Boldogságos Szűzanyára mint mindenkit hívó és fogadó édesanyára mutatott rá: „Akinek van édesanyja, tudja, amíg ő él, mindig maga köré gyűjti gyermekeit. Amikor már földi édesanyánkat elveszítjük, sok minden megváltozik. Még marad a testvéri kapcsolat, de az tudjuk, egészen más… Túrterebesen a Nagyboldogasszony, a mi égi édesanyánk gyűjt össze minden évben, augusztus 15-én bennünket, az ő gyermekeit. Ő mindig itt van, mindenkihez közel van és haza várja azokat, akik messzire mentek. Most is ő gyűjtött egybe minket, hozzá imádkozunk és kérjük az ő közbenjárását azokért, akik már elmentek, hogy adjon nekik a jó Isten boldog mennyországot. Ma, ezen a napon távozott el Láng Pál plébános, aki valamikor itt káplán volt – az idősebbek talán még emlékeznek rá –, aztán több helyen szolgált, székesegyházi plébánosként ment nyugdíjba, ma pedig már a Boldogságos Szűzanyával együtt ünnepel. Imádkozzunk érte és azokért a testvérekért, akik már kint, a temetőben pihennek. De imádkozzunk azokért is, akik nem tudtak hazajönni, mert az élet elszólította őket a szülőfaluból.”
Az ünnepi alkalom szónoka Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences házfőnök homíliájában a Szűzanya életében betöltött kettős szerepére mutatott rá. A ferences testvér homíliáját olvashatják a nagyváradi egyházmegye honlapján.
A búcsúmisét az udvaron összegyűlt jelentős számú tömeg egyként követte, az ünnep hangulata a záróáldást és a himnuszokat követően is megmaradt. A szentmise után a közeli és távoli ismerősök egymásra találtak, és a fák árnyékában még elidőztek: bemutatva a távolabbra szakadottaknak gyermekeiket, örömeiket, életüket.

Kép és szöveg: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye